YTF Bergen Nord 

Er et forbund som tar ansvar og involverer oss i bedriftens utvikling!
Vi deltar i fora, utvalg, prosjekter, komiteer og styrende organer!

Vi er her for deg
når du trenger oss !