YTF avd2 Haukås/Lonevåg
   Hjem      Eldre Nyheter
  
 
 
 
«Prosjekt Bedre Bussanbud» er YTFs nye prosjekt
som har som mål å sette fokus på problemstillinger som
sjåfører opplever rundt bussanbud. Problemstillingene kan
omhandle blant annet rutetider, reguleringstid, toalett-
og matpauser og fysisk utforming av arbeidsplassen,
forteller Linda Jæger, prosjektleder for
«Prosjekt Bedre Bussanbud».
 
 
 
 
 
Til tross for at det er lys i tunnelen gjenstår det
fremdeles en del arbeid før den nye traseen mellom
Vågsbotn og Hylkje kan åpne. – Nå jobber vi med
å montere sikkerhetsutstyr, men alt går etter planen.
Vi åpner i midten av oktober, sier Steinar Eide.
Les mer
 
 
Endringene som er foreslått i arbeidsmiljøloven
kan true trafikksikkerheten, sier advokatfullmektigene
Josefine Wærstad og Martin Helle Opedal som har
gjennomgått endringene på vegne av YTF og sendt
høringssvaret til YS. – Økt arbeidsmengde og dårligere
arbeidsvilkår kan føre til slitne sjåfører og trafikkfarlige
situasjoner, sier de.
 
 
 
 
 
Sjåfører som får 5000 kroner i månedslønns skal ikke lenger
være lov, slår YS-leder Jorunn Berland fast. – Vi velger for første
gang å bruke allmenngjøring som virkemiddel, fordi vi ser at noe
må gjøres raskt før bransjen utraderes, sa Berland under Yrkestrafikkforbundets debatt på Arendalsuka. YS har i dag krevd allmenngjøring for gods- og turbussbransjen i Norge.
 
 
 
 
I en artikkel på dn.no synliggjør de største busselskapene
i Norge hvilke utfordringer som oppstår ved bussanbud i Norge.
– Problemene som følger med anbud har vi pekt på lenge, også
før anbud på buss ble innført i Norge, sier forbundsleder Svein Furøy.
Les mer
 
 
 
 
 
Kjemper for monorail i Stavanger
Stavanger er en by som egner seg svært dårlig for buss.
Veiene er trange, og bussen kjører på de samme premissene som
bilen. Derfor mener vi andre alternativer bør utredes, sier
Ingve Bjørnå som leder kampanjen Monorail Stavanger.
 
 
 
 
Her er to glade vinnere fra Stryn i Nordfjord av
kvar sin pad for April, nytt medlem Jan Endre Fløtre og
vervet av Lasse Tenden,
Gratulerer til begge to.
 
 
 
 
Ny busshverdag i byen
De er gule, blanke og har nye løsninger. I går presenterte kollektivselskapet Brakar den nye busshverdagen i Drammen.
 
 
Mekling for godsområdet vil foregå mandag 2.juni, med frist for enighet klokken 24.00. – En eventuell streik vil altså først kunne iverksettes fra tidligst 3. juni, sier forhandlingsleder Linda Jæger i YTF. Første streikepulje er nå klar.  
 
 
Frykter for reduserte sjåførstillinger
Nå har seks sjåfører i Holtålen og Røros fått melding om at deres stillinger må reduseres med 20 prosent. Busstrafikken de to kommunene styres av til sammen 21 sjåfører.
 
 
Tillater 25 meter lange vogntog på veiene
Men bare 10 prosent av veiene er bygd for kjempetrailere.
Les mer
 
 
Mekling for godsområdet vil foregå mandag 2.juni, med frist for enighet klokken 24.00. – En eventuell streik vil altså først kunne iverksettes fra tidligst 3. juni, sier forhandlingsleder Linda Jæger i YTF. Første streikepulje er nå klar.  
 
 
Frykter for reduserte sjåførstillinger
Nå har seks sjåfører i Holtålen og Røros fått melding om at deres stillinger må reduseres med 20 prosent. Busstrafikken de to kommunene styres av til sammen 21 sjåfører.
 
 
Tillater 25 meter lange vogntog på veiene
Men bare 10 prosent av veiene er bygd for kjempetrailere.
 
 
Det bør bli billigere for tyngre kjøretøy å kjøre på veiene om natten, mener Frps Åse Michaelsen som sitter i Stortingets transportkomité. Hun mener lavere avgifter vil både gi færre ulykker og mindre kø.
Malmø tenker fremover. De senere årene har trafikkmengden økt, og kapasiteten til bussene er sprengt. Byen har måtte ta tak i kollektivsystemet, og har vurdert alternativene mellom BRT og trikk.
Malmø opplever en stadig økende trafikkmengde i bykjernen. Nå har byen valgt å ta tak i problemet, og gjør flere endringer i sin infrastruktur. Målet er å fjerne bilene fra de mest trafikkerte gatene, og legge bussen i et BRT-system
 
 
Oslo kommune mener prislappen på opp mot 40 milliarder kroner for ny E18 fra Lysaker til Asker er altfor mye.
 
 
Boreal Transport skal drive ekspressbåter i Finnmark
Finnmark fylkeskommune har i dag inngått kontrakt med Boreal Transport Nord AS for drift av ekspressbåtruter i Finnmark for perioden 2016 – 2025 
 
 
Bompengene som skal kreves inn gjennom bypakke Kristiansund, skal ikke bare gå til ny innfartsvei. Noe av dem forutsettes brukt til subsidiering av bussbilletter. 
 
 
Samtidig som Oslos befolkning vokser med om lag 10.000 nye innbyggere hvert år, er det rekordmange som reiser kollektivt. Økningen siden 2007 er på hele 31 prosent, mens biltrafikken har vokst med 0 prosent.
 
 
Logistikk- og innovasjonsprisen 2014 til Østfold fylkeskommune og Nettbuss Øst AS  
Les mer 
 
 
Selskapet har nå kjøpt inn 125 nye busser etter at det nylig vant et stort anbud om busskjøring i Aust-Agder. Fra 2015 skal Setesdal Bilruter kjører rutebussene i blant annet i Arendal, Grimstad, Lillesand, Froland og Birkenes i sju år framover.
 
 
Hvis du finner en stor svart og rød ring hengende på bilspeilet ditt de kommende dagene, er det ingen grunn til uro. Det er bare Østfold kollektivtrafikk, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner som vil ha deg til å endre reisevaner.
 
 
Norge er el-buss-sinke
BUSS: Utvikling og bruk av elektriske busser står gnister for tiden. Men Norge følger ikke med.
 
 
Busskrigen» er i full gang
Gjermund Jamtveit smiler av Nettbuss’ priskutt-kampanje. Statsgiganten senker prisene over tre måneder før Norwegian On Wheels er på veien.
 
 
Vil fjerne elbilene fra kollektivfeltet
Alle elbilene i kollektivfeltene gjør at bussene bruker lengre tid
 
 
Stakk vekter med kniv etter billettkontroll på Bybanen. Da vekterne konfronterte mannen i 20-årene med at han ikke hadde betalt for å ta Bybanen, gikk han til angrep på dem.
Les mer
 
 
Sjokktall i ny Bybane-rapport
Nå legger fylket frem rapporten over hvor mye en de ulike bybane-traseene til Åsane vil koste. Selskapet Terramar har kommet frem til langt høyrere summer enn kommunen.
 
 
Sponser gratis tog og buss på all russ
3.200 russ i Østfold får en gavepakke: gratis tog og buss i Østfold fra 21. april til 18.mai. 
 
 
El-busser i Arendal: – Kan spare millionbeløp
Dersom fylkesutvalget får støtte fra Samferdselsdepartementet vil el-busser i Arendal være en realitet fra sommeren 2015.
 
 
Dekk bussene med reklame og spar millioner, foreslår Frp – men Nordland fylkeskommune vil bare bruke bussene til egenreklame.
 
 
Ruter vil lære passasjerer folkeskikk
Hva er mest irriterende av for høy musikk fra hodetelefonene til sidemannen og en høylytt krangel på telefonen? 
 
 
 
 
 
Resultatet fra uravstemmingen er nå klart,og flertallet
stemte ja for årets bussoppgjør. Hos YTF stemte 39.7 %
av de stemmeberettigede, og av disse var 82.9 % ja-stemmer.
Det ble et godt oppgjør i år, med en lønnsutvikling i løpet
av 2014 på seks kroner, reguleringstillegg på 2 kroner
i 2015 og avklaringer rundt kostanden for
kompetanseutvikling, sier forbundsleder Svein Furøy.
Samlet for alle forbundene har 73.13 % sagt
ja til meklingsresultatet.
 
 

Enighet i bussbransjen

Etter tøffe forhandlinger ble streik i bussbransjen
unngått. – Vi er fornøyd med årets resultat. Vi har
oppnådd lønnsøkning mer på linje med
industriarbeideren og viktige avklaringer rundt
kompetanse og fagbrev, sier forbundsleder
Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet.
 
 
 
Meklingen ble avsluttet klokken 07.00. Det
generelle tillegget i 2014 ble totalt på 6 kroner,
fordelt på 4 kroner fra 1. april og 2 kroner fra
1. oktober. I tillegg ble det fremforhandlet et
ekstratillegg på 2 kroner for mellomoppgjøret 2015.
– Kompetanse har vært viktig for oss i dette oppgjøret.
Vi har nå gjort det enklere for sjåføren å ta fagbrevet
ved at arbeidsgiver bidrar økonomisk i større grad en
tidligere. Fagbrevtillegget ble på 1 krone, sier Furøy.
Han påpeker at kompetanse skal lønne seg, også i
bussbransjen.
 
 
Meklingen går sin gang
 
Meklingen i lønnsoppgjøret går sin gang i helga.
Ifølge NRK er det varslet en uttalelse fra riksmekleren
kl 21 på hvordan ståa er.
I tillegg til NRK har både TV2 og VG begynt å se på
eventuelle følger en busstreik vil kunne få.
 

I dag starter bussbransjemeklingen

I dag starter meklingen for bussjåførerens
lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Det er stor
avstand mellom partene i spørsmålene om
lønn og arbeidstid. – Vi forventet harde
forhandlinger i helgen. Blir vi ikke enig, vil
store deler av Østlandet, Bergensområdet
og Stavanger bli rammet av busstreik, sier
forhandlingssjef Henrik Dahle.
- En streik er det verktøyet vi har for å oppnå
en arbeidsdag å leve med for våre sjåfører,
om vi ikke blir enig gjennom mekling i helgen,
sier Dahle. Han beklager ulempene dette
medfører for passasjerene, men påpeker at
YTF er villig til å kjempe for sjåførenes rettigheter.
 
 
 
 
 
Informasjon om mulig streik
Fra arbeidsdagens start mandag 28.04. kan det som
kjent bli streik om vi ikke kommer til enighet med
arbeidsgiverne om bussbransjeavtalen søndag kveld.
De som er plukket ut i første pulje skal jobbe som
vanlig helt frem til det blir gitt beskjed om noe annet,
så følg med på våre nettsider for igangsettelse av streik. 
 
 
 
 
 
Ved en eventuell streik fra mandag morgen ved
arbeidstids start den 28. april vil vi på Haukås bli tatt
ut i første pulje. Totalt vil 1400 YTF-medlemmer bli tatt
ut da. Nærmere opplysninger om hvordan hver enkelt
skal forholde seg vil bli gitt på et medlemsmøte som vil
bli holdt i kantina på Haukås fredag 25. april kl. 18.30
Det er viktig at flest mulig møter opp her, så om du
ikke er på jobb: Kom på dette forberedende streikemøtet.

Full busstans

Fra mandag 28. april vil store deler av Norge
kunne bli rammet av busstreik. YTF vil ta ut 1400
av sine medlemmer i streik, med hovedvekt på
Østlandet, Hordaland og Stavanger-området. –
Vi stiller redelige krav som vi er forberedt på å
kjempe for, sier forhandlingssjef Henrik Dahle.
Partene skal møtes til mekling lørdag 26. april, med
forhandlingsfrist klokken 24.00 på søndag. – Hvis det
ikke blir enighet under meklingen, vil busstreiken
ramme mange passasjerer. Sjåførene YTF tar ut i
første pulje er blant annet fra Nettbuss Øst. Dette vil
si sjåfører helt fra Østfold til Hedmark, sier Dahle.
 
Byene Stavanger, Bergen og Haugesund vil bli rammet
av manglende bussjåfører på jobb mandag morgen.
Totalt vil 3400 sjåfører bli tatt ut istreik i første pulje.
– Det vi krever i disse forhandlingene er avklaring på
kompetansepakken og tekniske bestemmelser som
skal sørge for en arbeidsdag å leve med, sier Dahle.
Han mener det er skuffende at arbeidsgiverne viste
liten forhandlingsvilje rundt økonomi. NHO valgte å
ikke legge frem et økonomisk tilbud. – Vi ønsket reelle
forhandlinger. Det at arbeidsgiversiden valgte å ta
forhandlingene til Riksmekleren har økt konfliktnivået,
og vi er forberedt på å vise at vi mener alvor med
våre krav, sier Dahle.
 
 
 
 
Ved overgangen til busser med Euro 6 motor, har vi klart å halvere mengden svevestøv, og en reduksjon i NOx-utslipp på hele 75%
 
 
NHO mener mange fylkeskommuner kan for lite om å inngå kontrakter om buss- og båtruter. Dette fører til uovernstemmelser og rettssaker med millionsøksmål.
 
 
Ebusco YTP-1
Dette blir Norges første elbusser. De første batterielektriske bussene er bestilt til Norge.
 
 
Busselskapet Nobina går til søksmål mot Troms fylkestrafikk og krever 19 millioner kroner i erstatning. Pengene skal dekke ekstrautgifter Nobina har hatt med de mange nye bussene i Tromsø. Troms fylkestrafikk avviser kravet.
 
 
Bussjåfør mistenkt for promillekjøring
Politiet i Oslo har pågrepet en bussjåfør som de mistenker for kjøring i påvirket tilstand.
 
 
Tilbudet mellom Hønefoss og Oslo må oppgraderes
... men vi kan ikke starte med å ødelegge dagens tilbud, sier Trond Johansen (KrF).
 
 
Her pizza-tester Ruter sitt eget kollektivtilbud
LILLESTRØM: Pizzaen skal leveres innen en time – kun ved hjelp av kollektivtransport. Se hvordan det 
 
 
Samferdselsutvalget i Rogaland fylkeskommune har denne uken sett nærmere på Kolumbus og hvordan kollektivselskapet organiseres.
 
 
 
 
I dag ble buss- og godskravene for hovedoppgjøret
overlevert til arbeidsgiversiden.
I år er fokuset rettet mot en arbeidsdag å leve med. 
Da BBA ble utviklet var byggesteinene i avtalen lønn og
kompetanse. Vi ser nå behovet økt oppmerksomhet rundt
et tredje område, nemlig arbeidsdagen, sier forbundsleder
Svein Furøy. På gods vil kompetanse fortsatt stå i høysete. 
 
 
 
 
 
 
YTF har i lenger tid arbeidet med nye nettsider!
Disse sidene er som du ser nå på plass, og vi er stolte over
resultatet. Det viktigste målet med de nye sidene var å ta
bedre vare på våre medlemmer, som nå jobber i mange
ulike bransjer.
 
 
 
 
Allmenngjøringskonferansen
I dag har allmenngjøringskonferansen blitt gjennomført i Oslo,
med over 50 engasjerte deltakere. – Dette var en vellykket dag
hvor vi fikk satt startskuddet for arbeidet med allmenngjøring, sier forbundsleder Svein Furøy. Det viktigste som kom ut av dagen var kunnskapsdeling om allmenngjøring og hvordan dette kan
fungere mot sosial dumping innenfor gods og turbuss. YTF håper
nå at et godt samarbeid med deltakerne på konferansen
fortsetter, slik at allmenngjøring blir en mulighet. 
 

Feilslått anbudspolitikk truer bussjåføren

Det ensidige fokuset på lavest mulig pris i bussanbud påvirker forhandlingsklimaet foran årets hovedoppgjør. Her skal det forhandles om sjåførenes arbeidshverdag, som må forbedres betraktelig. – Prisfokuset er høyt på arbeidsgiversiden, så høyt at det går på bekostning av for eksempel krav til anstendig arbeidsvilkår for våre sjåfører, sier forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet.

Etter mange år med bussanbud i fylkeskommunene, går selskapene i minus og sjåførene lider. Personalkostnader utgjør en stor andel av kostnadene til busselskapene.

– Politikernes ønske om å spare penger skaper nå en håpløs arbeidssituasjon for våre sjåfører, sier Furøy. Han forventer at årets oppgjør vil bli en kamp mot arbeidsgiversiden for å sikre en arbeidsdag å leve med.

Sparetiltakene er ofte mindre tid til å justere forsinkelser, mindre tid til å klargjøre bussen før avgang og mindre fokus på sikkerhetskontroll. Dette fører til svært pressede sjåfører som har en uholdbar arbeidsdag.

– Sjåførene ofrer både fritid og helse for å få bussen frem, samtidig som busselskapene går med røde tall. Man kan med sikkerhet si at anbudsprosessene i bussbransjen ikke har vært en suksess, sier Furøy. Han håper politikerne nå ser sitt snitt til å sette minstekrav for hvordan anbudene skal utformes, hvor hovedfokuset bør være på kvalitet på tjenesten som utføres.

 
Ein oppgradert busstasjon gjer buss og bane attraktive og tilgjengelege, seier fylkesvaraordførar Mona Hellesnes. Nye Bergen Busstasjon er no ferdig oppgradert og har fått ein lysare, trivelegare og meir publikumsvennleg terminal.
 
 
Kommersiell og kynisk skrivebordsvurdering
Ruter bør tilrettelegge for rimelige reiser for pensjonister, heller enn for egen systemtenking og egeninteresser, mener Finn Kolderup. 
 
 
Dropper «T-banestopp» for Bybanen
Politikerne vil ikke rasere Byparken for å føre Bybanen gjennom Bergen sentrum. Dermed står de igjen med to alternative traseer.
 
 
Vind blåste buss av veien
Turen ble mer innholdsrik enn ønskelig for Camilla Aune (37) og de andre passasjerene på rutebussen fra Sortland til Andenes.
 
 
 
 
Signerte IA-avtalen
Tirsdag signerte YS-leder Jorunn Berland ny IA-avtale sammen
med de andre partene i arbeidslivet. Den nye “intensjonsavtalen
om et mer inkluderende arbeidsliv” løper frem til
31.desember 2018. 
 
 
 
NHO ser ikke trusselen
Direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport er snart
den eneste som ikke ser at lovlig og ulovlig kabotasje er en
alvorlig trussel mot norsk transportnæring, sier
forbundsleder Svein Furøy til tidsskriftet Samferdsel som tilsvar
 
 
 
Ruter vil lære passasjerer folkeskikk
Hva er mest irriterende av for høy musikk fra hodetelefonene til sidemannen og en høylytt krangel på telefonen? 
 
 
Ved overgangen til busser med Euro 6 motor, har vi klart å halvere mengden svevestøv, og en reduksjon i NOx-utslipp på hele 75%
 
 
NHO mener mange fylkeskommuner kan for lite om å inngå kontrakter om buss- og båtruter. Dette fører til uovernstemmelser og rettssaker med millionsøksmål.
 
 
Ebusco YTP-1
Dette blir Norges første elbusser. De første batterielektriske bussene er bestilt til Norge.
 
 
Busselskapet Nobina går til søksmål mot Troms fylkestrafikk og krever 19 millioner kroner i erstatning. Pengene skal dekke ekstrautgifter Nobina har hatt med de mange nye bussene i Tromsø. Troms fylkestrafikk avviser kravet.
 
 
Ruter vil lære passasjerer folkeskikk
Hva er mest irriterende av for høy musikk fra hodetelefonene til sidemannen og en høylytt krangel på telefonen? 
 
 
Ved overgangen til busser med Euro 6 motor, har vi klart å halvere mengden svevestøv, og en reduksjon i NOx-utslipp på hele 75%
 
 
NHO mener mange fylkeskommuner kan for lite om å inngå kontrakter om buss- og båtruter. Dette fører til uovernstemmelser og rettssaker med millionsøksmål.
 
 
Ebusco YTP-1
Dette blir Norges første elbusser. De første batterielektriske bussene er bestilt til Norge.
 
 
Busselskapet Nobina går til søksmål mot Troms fylkestrafikk og krever 19 millioner kroner i erstatning. Pengene skal dekke ekstrautgifter Nobina har hatt med de mange nye bussene i Tromsø. Troms fylkestrafikk avviser kravet.
 
 
 
Etter at den har eksistert i 10 år:
Bør Belønningsordningen videreføres og utvides?
Har den statlige Belønningsordningen fungert etter hensikten? Artikkelforfatterne kommer frem til at svaret kan være ja, nei eller tja – avhengig av hvordan hensikten defineres.
 
 
Bussdepot til 70 mill. blir stående tomt
Unibuss brukte 70 millioner kroner på å bygge et bussdepot i Brubakkveien, men så tapte de anbudet om å få kjøre bussrutene i Groruddalen. Nå blir bussdepotet stående tomt, mens anbudsvinneren bygger et nytt anlegg på Ellingsrud fordi de ikke har råd til å bruke depotet på Nedre Grorud.
 
 
172 vil bli bussjåfør i Drammen
For bare noen år siden slet Nettbuss med å skaffe nok bussjåfører til å betjene rutene i Drammen. Da busselskapet lyste ut ti stillinger i januar, mottok de over 170 søknader.
Les mer
 
 
Lastebilen vil dominere norsk godstransportarena i 2020
Onsdag og torsdag deltar vi på Godskonferansen på Gardermoen, hvor arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden diskuterer hvordan godstransportarenaen vil se ut i 2020, og de utfordringene og mulighetene man ser her. Svein Furøy skal snakke om dette temaet på vegne av YTF, og her kan du lese hans innspill.
Les mer
 
 
Ny markedsansvarlig i YTF
I dag har Miriam Sommerseth begynt hos oss i YTF. Hun har lang erfaring fra organisasjoner, og skal jobbe som markedsansvarlig. – Miriam har kunnskap vi har savnet hos oss, og hun er en ytterlige forsterkning på området marked og kommunikasjon, sier administrasjonssjef Geir Anthonsen. 
 
 
Vil at Oslo-bussene skal kjøre saktere
I dag kan de røde bussene til Ruter kjøre 80 kilometer i timen. Men hvis Veidirektoratets forslag til ny forskrift blir vedtatt, må farten senkes. 
 
 
Nå skal bussen gå hvert 15. minutt
KONGSBERG/NOTODDEN: Gjermund Jamtveit fra Notodden er snart i gang med det han selv kaller for en revolusjon innen bussverdenen.
Les mer
 
 
Solgte bussaksjer for 8,4 millioner
Med ordføreren inhabil ble det setteordfører Liv Hanne Tønset sin dobbeltstemme som avgjorde aksjesalget i Gauldal-Østerdal Buss.
Les mer
 
 
Mona banket opp før siste tur
Hun skulle kjøre nattbussen mot Bergen sentrum, da en mann angrep og skamslo henne. 
 

Bussjåfører truer med å boikotte Galleri Oslo

Altfor mange busser på bussterminalen utgjør en sikkerhetsrisiko, mener bussjåfører. Nå vurderer fagforeninger å nekte å kjøre til Galleri Oslo hvis det ikke blir fortgang i planene for ny bussterminal iflg Osloby
 
Deler ut stadig flere snikbøter
Langt flere fikk bot for å snike på buss og bybane i fjor enn året før.
Les mer
 
 
Hadde glemt penger – måtte stå igjen
Kald, og livredd for å få kjeft av læreren fordi hun kom for sent til skolen, løp niåringen hjem etter at bussjåføren nektet henne å bli med. 
Les mer
 
 
Mot rettssak mellom Nobina og Troms fylkestrafikk
Nobina varsler rettslige skritt i forbindelse med et krav på nesten 19 millioner kroner mot Troms fylkestrafikk.
 
 
Ruters automater får stryk av Forbrukerrådet
Automatene Oslo har nå er ikke brukervennlige nok, ifølge en test Forbrukerrådet har gjort. Men nye automater er på vei. 
 
 
Kom seg ut ved å knuse vinduet
En buss kjørte av Dikemarksveien ved Verkensvannet i Asker. En person er sendt til legevakt for en sjekk
Les mer
  
 
Tilbyr Flybussbergen å stå utenfor hotellet på Flesland
Daglig leder fnyser av tilbudet.
Les mer
 
 
Deler ut stadig flere snikbøter
Langt flere fikk bot for å snike på buss og bybane i fjor enn året før.
Les mer
 
 
 
 
Innfører ikke kontantfrie busser
Samferdselsdepartementet avviser sjåførenes krav om å forby
betaling med kontanter på busser og trikker for å redusere
risikoen for ran. Agder kollektivtrafikk reagerer, og ser ingen
grunn til at bussene ikke skal være kontantfrie.
Les mer
 
 
 
 
 
NHO Transport (tidligere Transportbedriftenes Landsforening)
har innstiftet et hederstegn for fortjenestefullt arbeid I
transportnæringen. Hederstegnet kan tildeles ansatte etter
25 års uavbrutt tjeneste i næringen. 
 
 
 
 
Tradisjonsrik årssamling på Voss
Forrige helg ble det tradisjonsrike årsmøtet til
Yrkestrafikkforbundets avdeling 2 gjennomført på Park Hotel
Vossevangen. Her er var det en fullpakket helg for de rundt
50 deltakerne. På Voss samles tillitsvalgte fra både
Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal. –
Vi har ventelister på å få delta her på Voss, sier leder i
avdeling 2, Frode Sælen.
 
 
 
 
Kampen fortsetter
Bring Warehousing AS vant i arbeidsretten fram med at
de kunne forskjellsbehandle to av YTFs medlemmer når det
gjelder skifttillegg. – Våre medlemmer kan ikke leve med
den avtalen som gjelder hos Bring Warehousing slik den er
utformer per i dag, sier forhandlingssjef Henrik Dahle, som
nå ser frem til hovedoppgjøret i 2014. YTF er av den holdning
at skiftarbeid skal belønnes i form av tillegg.
 
 
 
 
 
Kontantfrie busser er lovlig
Samferdselsdepartementet har i brev til NHO Service
21.01.14 hevdet at kontantfrie busser neppe vil være lovlig.
YTF mener Samferdselsdepartementets vurdering er feil og
dessuten strider med Justisdepartementets tidligere mer
generelle uttalelser om det samme. –Det avgjørende for
lovlighetsvurderingen vil være om det finnes andre
tilfredsstillende muligheter for kontantbetaling, sier
advokatfullmektig i YTF, Josefine Wærstad.
Les mer
 
 
 
 
 
Uansvarlig spill om sjåførenes sikkerhet
- Det er ikke riktig at loven hindrer kontantfrie busser.
Dette handler kun om politisk uvilje, sier forbundsleder
Svein Furøy i YTF. Han er provosert over at
Samferdselsdepartementet er likegyldig til sjåførenes sikkerhet.
YTF stiller også spørsmål ved at NHO Service nå motarbeider
det NHO Transport har støttet opp om i flere år, nemlig
kontantfrie busser.
Les mer 
 
 
Kaos på skolebussen
I dag er YTF-tillitsvalgt i Nobina avd. Sunnhordland
Odd Martin Myhre i lokalavisa Sunnhordaland for å fortelle
om kaoset som råder på skolebussen, og at han må si nei
til skoleelever som skal være med på bussen. Han mener
situasjonen er uforsvarlig, og at det er alt for trangt på
bussen. Foto: Per Egil Larsen, Sunnhordaland.
 
 

YTF saksøker Bring
Bring saksøkes for forskjellsbehandling av to medlemmer i
Yrkestrafikkforbundet (YTF). Disse har blitt holdt utenfor en
avtale fra 2012, om tillegg i lønn for skiftarbeid. – Vi synes
det er smålig av Bring å holde to av 21 lagerarbeidere utenfor
en slik avtale, sier tillitsvalgt i YTF, Per Kristiansen. 
 
 
Yrkessjåfører ser mørkt på veien videre
Fire av fem yrkessjåfører forventer tøffere arbeidskår i årene framover. Like mange mener myndighetene ikke gjør nok for å forhindre det.
Les mer
 
 
Boreal Transport satser på ekspressbussruta Trysil-Elverum-Oslo ved å investere flere millioner kroner i nye busser og nytt booking- system.
 
 
Nettbuss får ikke kjøre rutebuss i Aust-Agder
Nettbuss Sør mister sine ruter i Aust-Agder. Styret i Agder kollektivtrafikk har etter anbud tildelt rutene til to andre selskaper.
 
 
Skyss vil stoppe Bybanen i én time
Lanserer forslag til løsning på kollisjonen mellom Bybanen og 17. mai-toget på Nesttun.
 
 
Bybaner bør gå på gatenivå
Portugisisk ekspert kastar seg inn i debatten om Bybanen i Bergen. – Tunnel kan bli minst fire gongar dyrare, seier Manuel Teixeira.
 
 
Bare plass til ett selskap
Fylkesrådet mener det ikke er rom for konkurranse på ekspressbussruta mellom Oslo og Trysil via Elverum.
 
 
Regjeringen vil ikke forby kontantkjøp på bussen
 
 
På vei til Neraal Maskin i Drøbak ble det bråstopp for den filippinske sjåføren. Nå står bilen med kjøreforbud inntil egnede dekk og kjettinger er på plass.
 
 
Når jeg er i området der ransforsøket skjedde, så tenker jeg på episoden
Tre av fem bussjåfører har opplevd trusler i jobben og mange føler ubehag bak rattet.
 
 
Fylkeskommunen må ut med 200.000 ekstra
Ting gjekk ikkje heilt etter planen då fylkeskommunen skulle spare 500.000 kroner på det rimelegaste bussanbodet.
 
 
Vi tar bussen som aldri før
Halvering av priser og langt hyppigere avganger har gitt umiddelbare resultater for antallet kollektivreisende i Grenland.
 
 
Kampklare sjåfører
Transportarbeiderne står på bremsene mot regjeringens planer om å gjøre det enklere å ansette midlertidig.
 
 
Annenhver bussjåfør føler seg utrygg på jobb
 
 

Vil krevje påbod om bilbelte i alle bybussar
Bruk av bilbelte er ein av dei få enkle tinga som kan redde liv
om det går gale. Vi håpar ein innser at det bør vere belte i
bybussar, og at beltet bør brukast, seier forbundsleiar i
Yrkestrafikkforbundet, Svein Furøy.
 
Norge og Sverige innleder et samarbeid om teknisk kontroll av vogntog.
Det ble bestemt da samferdselsmininster Ketil Solvik-Olsen (Frp) besøkte sin svenske kollega forrige uke
skriver
NRK Østfold
 
Utenlandske sjåfører skylder staten 200 millioner kroner
Norske lastebilsjåfører reagerer på det de mener er forskjellsbehandling.
 
Vil snu hver stein for å redde busstilbudet
Men å redde bussen i Indre kan gå på bekostning av tilbudet i Ytre Østfold.

Vil konkurranseutsette busstilbud.
Nedgang på 100.000 passasjerer i løpet av 10 år for busstilbudet mellom Hønefoss - Oslo.
 
Samarbeid om nye transportløsninger
Fylkeskommuner og kommuner i Mjøsregionen ønsker felles satsing for å bedre kollektivtransporten i fremtiden.
 
Vil ha fleire kollektivfelt
Fire felts motorvegar kan bli til tofeltsvegar med kollektivfelt, ifølgje ein rapport frå Statens vegvesen.
 
Det er et tankekors at mange av dem som snakker varmt om likestilling, godtar en praksis der folk kan kjøpe seg forbi køene. 
 
Bussjåfører: – Dette stoppet er livsfarlig
Bussjåfører er bekymret for passasjerene sine. Hver dag skjer det livsfarlige situasjoner i Olav Kyrres gate.
Les mer 
 
EU gir rett å kreve tariffavtale
Europaparlamentet stemte onsdag med stort flertall for tre nye EU-direktiv om offentlige anbud. Det blir tillatt å stille krav om tariffavtale og miljø- og sosiale hensyn i slike anbud.
Les mer
 
Passasjerene måtte gå fra Kronstad til sentrum
Store forsinkelser på Bybanen.
 
 
Nye tilleggsvilkår for kjøre- og hviletidsregler for
internasjonal persontransport
Sjåfører, som er involvert i en enkeltstående internasjonal
persontransport, fikk mulighet fra den 1. juli 2010 til å utsette
ukehvilen til den tolvte dagen. Fra og med 1.januar 2014 ble
regelverket skjerpet for denne type transport, blant annet
ved at kjøretøyet må være utstyrt med digital fartsskriver for
å gjennomføre en internasjonal transport
etter 12-dagersregelen.
Les mer 
 
Samferdselsdepartementet foreslår å gå lenger enn EU når det gjelder transportklagenemd for busstransport
 
FlybussBergen har hatt tøffe tak sidan oppstarten i 2012. Det første året gjekk dei 3,5 millionar kroner i minus, og i tillegg vart det oppdaga 635 000 kroner i kassamanko. Denne veka ventar dei på ein kjennelse frå retten som kan avgjere selskapet si skjebne.
 
Det var en skremmende opplevelse
12 skoleelever ble sittende fast i bussen da den kjørte ut mellom Kvelde og Hvarnes onsdag ettermiddag
 
Nå får du vite om bussen er i rute
Onsdag lanserte Skyss sin nye reiseapp med demonstrasjon på Festplassen.
Les mer
 
Bybanen får milliardhus
Det blir ikke ekstravagant, men tidmessig og det skal stå lenge.
 
Dersom transporten er knyttet til løyvepliktig transport, skal også suppleringsbusser oppfylle kravene til universell utforming, sier Asbjørn Hagerupsen i Statens Vegvesen Vegdirektoratet. Han presiserer at alle busser som er registrert etter 1. januar 2010 må tilfredsstille kravene, selv om de kjører ekstrabuss eller suppleringsbuss.
 
Den 1. januar 2013 ble det tillatt for klasse III busser å kjøre 100 km/t på veier med tillatt hastighet 100 km/t. Nå kan det se ut til at noen har forsøkt å lure regelverket med å registrere busser i klasse II med merknad klasse III i vognkortet.
 
Skanska Norge har skrevet kontrakt med Bybanen Utbygging om bygging av nytt bybanedepot og verksted. Kontrakten er på 260 millioner kroner.
Les mer 
 
 
 
Julehilsen
Det er nå blitt søndag den 22.desember, og like før julefreden
senker seg over det ganske land. Ute er det endelig blitt
julestemning og forventning i lufta. Når vi nærmer oss slutten
av et kalenderår, kan det være greit å reflektere over hva som
har skjedd i året som er i ferd med å gå over i historien.
Les mer
 
 

 
Trist buss-helg i Oslo
Denne helgen var det to bussulykker i Oslo. Unibuss,
som er operatørselskapet til bussen som kjørte ut på
Rommen, opplyser om at dette er deres første
dødsulykke. Det er derfor viktig å huske på at det
fortsatt er trygt å kjøre buss, og at ulykker er mer
unntaket enn regelen. Yrkestrafikkforbundet føler
med de pårørende, drepte og sårede, og håper man
får klarhet i ulykkesårsakene. Forbundsleder
Svein Furøy ønsker nå en diskusjon rundt krav om
setebelte i bybusser.  
Les mer
 
 
 
I dag gikk første avgang med Fjord Line-bussen fra Førde til Bergen. Ruten er et initiativ av Fjord Line, og bussen kjøres av Turbuss Vest. Bussen skal hente båtens passasjerer fra distriktene
 
Vil ha snikebøter som svir
Svir det i lommeboka når du blir tatt for sniking på trikken eller t-banen? Nå åpner de blå-blå for at bøtene kan bli enda dyrere.
Les mer 
 
 
Vil kjøre gratis, får ikke lov
Fylkeskommunen ber nok en gang om bompengefritak for busser i Atlanterhavstunnelen.
 
Buss og bil kolliderte i Heggedal
Bussen kjørte ruten som skulle ende opp på Asker stasjon og kom kjørende oppover i retning Røykenveien. I en sving møtte den en personbil som traff bussen i fronten.
 
Bybanen fikk problemer på Wergeland mandag ettermiddag. Årsaken var vognen plutselig var uten strøm, og måtte flyttes for å strømmen tilbake, får BT opplyst ved Bybanens driftsentral.
 
60 kan miste jobben - hevder Avinor har brutt anbudsreglene
Taper vi denne saken, så er det slutt. Da mister 60 av våre ansatte jobbene sine, sier Robert Aasmul daglig leder i Flybussbergen. 
Les mer 
 
 
 
YTF flytter til Lakkegata
Fredag 20 desember flytter YTF til Lakkegata 19-23, og i den
forbindelse vil det blir noe mindre tilgjengelighet i julen.
19- 20 desember skal vår server flyttes, og det er derfor ikke
mulig å få tak i oss på e-post fra torsdag ettermiddag til fredag
ettermiddag denne uken. Sentralbordtjenesten er ikke oppe
og går før i januar, så ring oss på direkte-telefon 40 60 37 00
Les mer
 
 
 
YTF på full fart inn i bilbergerbransjen
YTF har nå inngått tariffavtale for de ansatte i Viking Trondheim.
Gjennom en innmelding og tariffavtale i YTF vil de ansatte blant
annet få tilgang til Avtalefestet pensjon og god juridisk hjelp
dersom uhellet skulle være ute. Bilde: Jan Jacobsen.
Les mer
 
 
Bussjåfør tiltalt for flere overgrep mot barn
Ein 56 år gammal mann frå Sørlandet er tiltalt for seksuelle overgrep mot eit barn under 10 år.
 
 
Humpar på helsa laus
Bussjåfør Jarle Skjelvik ropar eit varsko mot fleire fartshumpar i Nordhordland: Kring 200 passeringar for veka vert i meste laget belastande for yrkessjåførar.
Les mer 
 
 
Mange vil lage trafikktjeneste på nett
NRK trakk seg fra trafikkportalen Dit.no i oktober i fjor. Nå står nye friere i kø.
Les mer
 
Mange vil lage trafikktjeneste på nett
NRK trakk seg fra trafikkportalen Dit.no i oktober i fjor. Nå står nye friere i kø.
 
Scania satser på gass.
Kan levere gassmotorer som oppfyller utslippskravene i henhold til Euro 6
 
 
Fikk kjempetilbud fra Bybanen
Elisabeth Johnsen fikk fire millioner for huset sitt, dersom hun klarte å flytte på to måneder. Mandag var hun i mål.
 
 
Bybanebyggingen til Flesland er forsinket
Det irske selskapet Mott MacDonald har møtt norsk byråkrati.
 
Tomme busser kjører rundt i Haugesund
Folk dropper bussen i Haugesund. De siste årene har talet på bussreisende gått kraftig ned i byen og dette ser ut til å fortsette. Sjåførene mener bussrutene er for dårlig satt opp
 
 
Vest Buss har levert i alt 22 bussar til Gauldal Østerdal Billag, som har vunne anbod i Ottadalen.
- Vi har levert 20 stk Iveco Crossway, store bussar og 2 stk Iveco 70 C midibussar som skal køyre på Otta
 
 
Regjeringen har store ambisjoner for kollektivtransporten. På dette området er regjeringsplattformen så omfattende at det er nødvendig med mer tid for å gjøre ferdig handlingsplanen for kollektivtransport.
Les mer
 
Bybane-valget utsatt til etter påske
Byrådet får ikke svar på de nye kostnadsberegningene for Bybanen før i vår. Dermed blir trasévalget ytterligere utsatt, til tross for at regjeringen venter på en regning fra Bergen.
Les mer
 
 
Ingen hjalp til da bussen stoppet for bevisstløs mann
– Jeg ble ganske sjokkert, sier sykepleier fra Tromsø, som bor og jobber i Bergen.
Les mer
 
 
Trygg Trafikk vil innføre påbud om refleks
Bare 29 prosent av den voksne befolkningen på landsbasis bruker refleks.
 
 
Ingen pengesvar for Bybanen før til påske
Flertallet av politikerne i Bergen har bestemt seg for hvordan Bybanen skal gå til Åsane uten å vite prisen. De må belage seg på å vente i flere måneder på svaret.
 
 
Bussjåfør sovnet bak rattet
Kjørte inn i autovernet da han sovnet. - Store materielle skader på stedet, sier politiet.
 
 
Gratis buss i ei uke
Nå skal det reises kollektivt på Nordmøre.
 
 
Kan ha tråkket på feil pedal
Oslo-politiet har nå siktet bussjåføren etter dødsulykken på Carl Berners plass i Oslo tidligere denne måneden. Politiet tror hun kan ha tråkket på gassen i stedet for bremsen.
Les mer
 
 
Får kanskje aldri avhørt ham
Politiet forbereder seg på å avslutte etterforskningen av drapene på Valdresekspressen uten å ha avhørt den trippeldrapssiktede.
Les mer
 
 
Straks kan du ta flybuss fra Åsane
Fra 6. januar kan du ta flybuss fra Loddefjord og Åsane.
 
 
Krever bedre sikring
Søsteren ble Bybanens første dødsoffer
 
 
 
Dette er en julegave til alle busspassasjerer. Nå vil samferdselsministeren gi busspassasjerene muligheten til å klage til Transportklagenemda. Det får Forbrukerrådet til å juble.
Les mer
 
 
 
Nye busser på vei
Disse bussene tar over busstrafikken på Nordmøre i januar.
Les mer
 
 
Tapte i retten:
Andreassons Åkeri ble dømt
Les mer
 
 
Bussjåføren i dødsulykke ikke påvirket av alkohol
Bussjåføren i dødsulykken på Carl Berners plass i helgen var ikke alkoholpåvirket. Det er ikke funnet vesentlige tekniske feil ved bussen.
 
 
 
Feil bussmedisin
Jim Klungnes hadde i går et leserinnlegg i Romsdalen Bustikke,
hvor han snakket om at fylkesrådmannen varsler kutt i
bussruteproduksjonen, og at dette er feil medisin mot dårlig
økonomisk utvikling. Han mener at dersom «flest mulig skal
benytte seg av kollektivtilbudet» må det satses, ikke kuttes
 
 
Møte Med Politiets Utlendingsenhet 
Yrkestrafikkforbundet, sammen med NTF, NHO transport,
Norway bussekspress og Nettbuss ekspress møtte i dag
Politiets Utlendingsenhet for å diskutere uttransportering,
busstransporter med eller uten følge og rutiner for dette.
Det som var sentralt i diskusjonen var den tragiske
hendelsen på Valdresekspressen tidligere i høst
Les mer  
 
 

 
Merknader om transportsektoren fra
Arbeids- og sosialkomiteen
 Svein Furøy har i høst vært på flere høringer på Stortinget,
blant annet på Arbeids- og sosialkomiteens høring om
Statsbudsjettet 2014. YTFs innspill her var at Arbeidstilsynet
burde ha transportsektoren som ett av sine satsningsområder
i året som kommer. Furøy snakket også om at kontrollen
Arbeidstilsynet utføres bør samordnes med de andre
kontrollmyndighetene. Det er med stor glede vi registrerer at
dette er nevnt i Arbeids- og sosialkomiteens merknader.
Les mer
 
 
 
 
Kjører femtitonns lastebil med falskt førerkort
Yrkestrafikkforbundets medlemmer har flere ganger
rapportert om nettsider hvor det tilbys falske førerkort
og andre nødvendige dokumenter. Svein Furøy,
forbundsleder i YTF, er skremt over dette og hvilke
konsekvens det kan ha på norske veier. Ikke nok med
at sjåfører ikke er vant til norske vinterforhold, noen
kjører også uten kjøreopplæring overhode. Furøy
snakket i går med Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
og TV2 om at han mener hyppigere kontroller og et
internasjonalt register tilgjengelig for
kontrollmyndighetene må til for å bedre situasjonen.
Les mer 
 
 
Hellek Eggerud har gått bort
Eggerud sovnet stille inn i sitt hjem i går, 22. november.
Budskapet om at Hellek Eggerud har gått bort etter
langvarig sykdom var på mange måter ventet, men likevel
en svært trist melding å få.
Han har vært en sentral tillitsvalgt i mange år og ledet
forbundet både som forbundsleder i flere perioder og senest
som administrasjonssjef frem til han ble syk. Han var
forbundslederen som hadde ansvaret da vi innledet
samarbeidet med NTF og gjennomførte felles forhandlinger i
tariffoppgjørene, noe vi fortsatt gjør.
Les mer
 
 

Sosial dumping i transportmarkedet
Norske yrkessjåfører står i fare for å miste sitt
arbeidsgrunnlag, og myndighetene ser ikke ut til å ville
gjøre noe med dette problemet. Kabotasje, som betyr
at utenlandske transportører utfører oppdrag i Norge,
har blitt en alvorlig trussel mot det norske
transportmarkedet. Svein Furøy, forbundsleder i
Yrkestrafikkforbundet, mener at de viktigste tiltakene for
å få bukt med dette problemet er strengere regelverk,
mer penger til kontrollvirksomhet og bedre samhandling
mellom utøvende kontrollvirksomheter. Dette har han
fremmet på høringer om Statsbudsjettet i Transport- og kommunikasjonskomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen
på Stortinget, og håper nå at dette blir tatt med i
merknadene fra de respektive komiteene.
Les mer
 
Nisse bak rattet
Busspassasjerer på vei fra Sortland til Hadsel mandag fikk seg en rød og skjeggete overraskelse.
 
Vil slå flybuss konkurs
En tidligere ansatt går rettens vei etter påstått manglende lønn.
Konsekvensene av dagens anbudssystem
Anbud lyses ut over hele Norge, og løftene om nye busser og bedre rutetilbud gis til passasjerene. Fylkeskommunene lover at miljøet skal spares, og at driftssikkerheten skal økes. Dessverre fører dette med seg store konsekvenser. Det er mye bak et bussanbud som aldri ser dagens lys.
Konsekvensene av dagens anbudssystem
 
Etterlyser bilmekanikarar
Mangel på autoriserte mekanikarar set Tide Verkstad på Husnes i fare.
 
Lastebilsjåfør anmeldt etter å ha sklidd baklengs
Lastebilen og hengeren skilte lag og skled ukontrollert nedover bakken.
Les mer
 
To omkom da buss skled av veien i Oslo.To personer er omkommet og en er hardt skadd etter at en buss kjørte av veien på Rommen i Oslo.
 
Fylkestinget vedtok reklame i kollektivtransporten
Fylkestinget i Hordaland har vedteke sal av reklameflater i kollektivtrafikken.
Vedtaket vart gjort med 29 (H, Frp, V) mot 28 (Ap, SV, Sp, KrF, MDG) røyster.
 
Køprising er det eneste som hjelper mot kø
Høyresidens tankesmie Civita mener bilistene må betale mer for å kjøre i rushtrafikken. – Glem tvungen køprising, svarer Høyre.
 
Slutt på flybusskrigen
- Nå har vi fått likeverdige forhold for flybussene, sier Robert Aasmul.
Les mer
 
Nå begynner bussene å gå igjen
AtB stoppet alle busser i flere timer på grunn av ekstremværet.
 
35 tiltak for å få flere til å reise kollektivt, gå og sykle
Norske myndigheter ønsker å få flere til å gå, sykle og bruke kollektivtrafikk i byene fremfor bil.  En ny rapport fra TØI skisserer utfordringer, muligheter og 35 tiltak i det videre arbeidet.
 
Antall buss-ran halvert: - Kontantløse busser vil være ulovlig
– Lukkede pengeautomater vil ivareta både sjåførens sikkerhet og kundens rett til å betale billetten kontant. Det hevder NHO Service, som oppfordrer buss-bransjen til en gang for alle å legge bort kravet om kontantløse busser.
Les mer
 
Allerede i 2005 kom Transportøkonomisk institutt med en veileder som anbefalte å fjerne kontanter fra bussene. I dag, åtte år senere, kjører fortsatt sjåfører rundt i hele Norge med kontanter. Denne uken ble en bussjåfør på jobb ranet med øks, og dette er bare et av mange ranstilfeller vi ser hvert år. 
 
Blir det reklame langs hele bybanen?
I dag skal Fylkestinget avgjøre om Bergen får reklame på buss, bybane og holdeplasser.
 
Overvåker bussjåførenes kjørestil
Alle bussene til Nettbuss har fått et overvåkingssystem, som registrerer alt bussjåførene foretar seg i trafikken. Sjåførene skal lære å kjøre mer økonomisk, og ikke minst, gi passasjerene en mer behagelig busstur.
 
Elbiler i kollektivfeltet: Nå kommer målingene
Den stadig voksende mengden elbiler har tidvis ført til trengsel i bussfilene. Nå skal det telles.
 
Buss og bil frontkolliderte i Loddefjord
En person er sendt til Haukeland og to andre til legevakten. 
Les mer
 
 
Køprising er sannsynligvis det eneste som vil fungere
Men Civita-rapporten endrer ikke Høyres holdning i Bergen.
 
1500 underskrifter mot dyrere ungdomskort
1500 ungdommer protesterer mot fylkesrådmannens forslag om å øke prisen på ungdomskortet. Natur og Ungdom har tatt initiativ til en underskriftskampanje for å markere at de nekter å betale mer for å reise kollektivt.
Les mer
 
Drømmer om buss fra campingvogna
Kristoffer Theodorsen (21) fra Tromsø har flyttet inn i campingvogn på Målselv for å følge drømmen om å bli bussjåfør.
Les mer
 
 
Prøver å skape orden i værkaoset
Åtte busser i grøften og store forsinkelser skapte en heftig morgen på Tides trafikksentral.
 
Skolebussen veltet på glatta
En skolebuss på Notodden veltet på det speilblanke føret torsdag morgen. Tre personer ble sendt til legevakt for sjekk.
Les mer
 
Buss i fjellveggen på Austevoll
En buss har kjørt i fjellveggen på Austevoll, melder politiet. De advarer mot ekstremt glatte veier i hele fylket. - Alt brøytemannskap er ute, sier vegvesenet.Les mer
 
 
Store forsinkelser
Bussene sliter på glatten. Bybanen har problemer med sporveksleren. Flyene er forsinket. 
 
 
Stressede bussjåfører utfordrer sikkerheten
Bussjåfører er utsatt for mye stress i arbeidshverdagen. Vinteren gjør det verre.
 
 
Angrep bussjåfør og bet av en del av armen hans
Gjerningsmannen sa han skulle «bite av fingrene og knuse nesen» til bussjåføren. Uprovosert slo og bet mannen av et stykke av bussjåførens arm. Nå er 38-åringen dømt til ti måneders fengsel.
 
 
Flere busser fikk trøbbel i Trondheim
Kom seg ikke frem på snølagte veier.
En leddbuss sto onsdag kveld på tvers i Dybdahls veg i Trondheim.
Les mer
 
 
Alle bussar får universell utforming
Frå 23. juni 2014 vil alle bussane i Nordfjord ha montert rullestolheis og utropsanlegg for avstiging
 
 
Legger ned trafikkselskap
Selskapet Troms fylkestrafikk, som har ansvaret for all kollektivtrafikk i Troms, blir nå trolig lagt ned.
Les mer
 
 
Beilere trakk seg fra kjøp.
Salgsprosessen av Cominor AS er avsluttet uten at det førte frem til salg. 
 
 
Nå kan ikke lenger brøytebilene ta et hvileskjær. På de høyest prioriterte veiene må brøytingen starte umiddelbart.
Arbeidsrelaterte helseproblemer kan øke risikoen for trafikkulykker
Arbeidsrelaterte helseproblemer er vanligere blant bussjåfører enn blant mange andre yrkesutøvere og problemene kan være i ferd med å øke.
Les mer
 
 

Årsmøte i avdeling 10
I disse dager gjennomføres det årsmøter rundt om i det
ganske land. På torsdag hadde avdeling 10 Mandal/Liste
sitt årsmøte, og det var 34 oppmøtte. I tillegg var
kommunikasjonsansvarlig Ida fra sekretariatet på besøk.
Leif Pedersen fikk utdelt diplom for 25 års medlemskap.
Les mer
 
 
 

Markering av bisettelsen
Den 22. november kl. 12.00 vil Arve Kvernhaug bli bisatt
ved Frogner Kirke i Lier (Buskerud) Vi oppfordrer til en
felles markering med ett minutts stillhet klokken 12.00,
for å minnes de drepte på Valdresekspressen. Vi gjør
oppmerksom på at dette gjøres etter godkjennelse av
familien Kvernhaug. Alle sjåfører kan stoppe sine biler i
ett minutt klokken 12.00. For å gjennomføre markeringen
er det viktig at man stopper på et trafikksikkert sted
(helst stoppested), stopper motoren for nødvendig stillhe
og sørger for at passasjerene får vite hvorfor.
 
 
 
 
Tragedien i Årdal
Her er det vel ikke vanskelig å være enig om at dette er
dypt tragisk, spesielt for selskapet som opplever dette igjen,
ti år etter at en av deres sjåfører ble drept i
en lignende situasjon. Dette kunne ha rammet hvem
som helst og hvor som helst, og det er vanskelig å sikre
seg mot slike tragiske hendelser. Man kan si at to ganger
på ti år ikke er mye, men det er definitivt to ganger for mye. 
 
 
 
Gratis medlemskap ut året
Nå tilbyr vi gratis medlemskap for nye medlemmer ut året.
Dette gjør vi for at du som arbeidstaker skal få vite mer om
hvordan det er å være medlem før man må betale kontingent.
Du vil også motta en velkomstpakke og desemberutgaven
av Yrkestrafikk, som er vårt medlemsblad.
 
 
Rutebuss har snittfart på 40 km/t – skylder på elbilene
Kollektivfeltene vest for Oslo fylles opp av elbiler. Se hvordan det gikk da TV 2 sjekket morgenrushet inn mot Norges hovedstad.
 
 
Har aldri vært så farlig å kjøre langs veiene
Danske Frank Kristensen har kjørt i Norge i 25 år. Nå advarer han mot livsfarlige forhold.
Les mer
 
 
Slipper busskonkurranse til Trysil
Busselskapet H.M.K. får ikke konsesjon til å kjøre ekspressbuss til Trysil. 
Les mer
 
 
Fotgjenger påkjørt av buss
Fraktet til Haukeland - tilstand uviss.
Ulykken skal ha skjedd i nærheten av Hannisdalen.
 
 
MINNER FOR LIVET
På kontoret hos Tide Reiser syder det av liv. Reiseglade og engasjerte medarbeidere setter i disse dager siste finish på den nye reisekatalogen og er både i tanker og drømmer langt inne i 2014
 
Jobber for kontantløse busser
Natt til torsdag ble en bussjåfør brutalt ranet på jobb. Nå vil Boreal ha på plass løsninger som begrenser kontantbeholdningen i bussene.
 
Norgesbuss AS, et heleid datterselskap av Torghatten ASA, har inngått avtale med Firda Billag AS om kjøp av 50 % av aksjene i Firda Billag Buss AS.Selskapet skal fortsette å drive sin virksomhet fra Førde med samme organisasjon og navn som i dag
Les mer 
 
 
Norges Lastebileier-Forbund har fortalt samferdselsministeren hvordan han kan bidra til økt trafikksikkerhet.Vinteren er her, og like sikkert som hjulestria er norske vinterveier overstrødd med dårlig egnede lastebiler – norske som utenlandske. 
 
 
Bussjåfør overfalt og ranet
En bussjåfør ble fraktet til sykehus i ambulanse natt til torsdag etter å ha blitt kraftig forslått under et ran som skjedde like ved Hafrsfjord bru i Stavanger
Les mer
 
 
 
Byrådslederen i Oslo vil kaste bussene ut av kollektivfeltet
Stian Berger Røsland (H) vil heller ha elbiler i kollektivfeltet, enn busser på forurensende diesel.
 
 
Hoksrud varsler elbiler ut av kollektivfeltet
Statsskretær Bård Hoksrud mener det er et dilemma at elbiler hindrer fremkommeligheten for busser i kollektivfeltene.
Les mer
 
 
Nå kan det bli dyrt å gå tom for strøm på mobilen
Nå kan du bruke mobilen som månedskort på buss og bane, men da er det ekstra viktig å ikke gå tom for strøm.
 
 
Her nektar bussjåførane å køyra
Det var så glatt at bussane måtte køyra omvegar for å koma fram. Tide Buss krev betre salting og strøing av vegen frå Solberg til Hatland. Viss kommunen ikkje betrar vintervedlikehaldet, nektar sjåførane å køyra der.
 
 
MOT-ungdom gledet bussjåførene.
Byttet ut kjeft og dårlig omtale med sjokoladekake.
 
 
Se til banen i Bergen
Bybane-ekspert Cecilie Thiis mener det ikke er umulig å få til dette også i Ålesund.
 
Torghatten ASA opplyser i en børsmelding at datterselskapet Norgesbuss AS har inngått avtale med Ruter om busskjøring i Oslo nordøst.Avtalen gjelder for seks år med mulighet for tre års forlengelse og medfører en omsetning på cirka 105 millioner kroner i året. 
Les mer
 
 
Bekymret for yrkessjåførenes fremtid
Landslinja for yrkessjåfører på Notodden videregående skole står i fare dersom Staten ikke får finansiering på plass. Skjebnen er tilsvarende for landslinjer for yrkessjåfører i ti andre fylker.
 
 
Bussjåføren som kjører deg til døren
Roger Pettersen er en ordentlig hverdagshelt. Det fikk Jadviga Skappel erfare da hun gikk om bord i flybussen på Gardermoen en sen natt.
 
 
Grønt lys for ny Trysil-bussrute
Mandag gir fylkesrådet grønt lys for den nye ekspressbussruta H.M. Kristiansens Automobilbyrå (H.M.K.) vil etablere på strekningen Trysil-Elverum-Oslo. 
 
 
Positiv til reklamefinansiert kollektivtransport
Fylkesutvalet i Hordaland går inn for at det vert innført sal av reklameflater i kollektivtrafikken. Det er kalkulert med årlege reklameinntekter på inntil 26 millionar kroner brutto.
Les mer
 
 
Metro-buss litt nærmere veien
Miljø-, teknikk- og samferdselsutvalget gikk onsdag inn for å få Metro-buss på veiene i Moss.
 
 
Kun halvparten bruker sikkerhetsbelte
Kun halvparten av dem som tar buss bruker sikkerhetsbelter, viser undersøkelser. – Sjåførene må informere bedre, mener Trygg Trafikk.
Les mer
 
 
 
Turistbuss Bergen konkurs
24 blir sagt opp, men ikke alle er informert onsdag kveld.
 
 
Tapte 60 millioner på sniking
Ruter har i gjennomsnitt 300 millioner enkeltreiser i året. Antall snikere har ligget på under fem prosent de siste årene, noe som utgjør 15 millioner enkeltreiser uten billett
 
 
Alle kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo skal i vinterperioden ha dekk med minst fem millimeter mønsterdybde, ved kjøring på norske veier.
 
 
Byene går i spissen
Innsatsen som legges ned i byene kan bli nøkkelen på klimaproblemet.
Les mer
 
 
Røros formannskap har bestemt at kommunen selger sine aksjer i Gauldal-Østerdal buss as.
Nå kjøper Trønderbilene Røros kommunes aksjepost og blir ene-eier av selskapet.
 
 
Undersøkelsen viser at arbeidsledige og skoleelever bruker bussen flittigst, mens de med høyskole- og universitetsutdannelse dropper å reise kollektivt.
 
 
Men få passasjerer og manglende offentlig økonomisk støtte gjør at det ikke er sikkert at det blir noe busstilbud på Suleskarveien i 2014.
 
 
– Regjeringa foreslår auka løyvingar til veg og bane, med vekt på å betre tryggleiken og høve til å koma fram. Oppgradering og auka vedlikehald i vegtunnelar er særleg prioritert
 
 
Aust-Agder fylkeskommune, miljøstiftelsen Zero og Agder kollektivtrafikk starter nå en utredning for å se på mulighetene for å bruke elbuss i ordinær rutetrafikk på enkelte ruter.
 
 
Gjør deg klar for Reklame-banen.
Fylket vil tjene penger på reklame om bord Bybanen, på busser og på holdeplasser.
 
 
 
 
Ny kommunikasjonsansvarlig i YTF
I dag har Ida Langdalen Kristiansen sin første dag som
kommunikasjonsansvarlig i Yrkestrafikkforbundet.
Stillingen innebærer arbeid med kommunikasjon både innad
og utad i YTF, og Ida ser frem til å ta fatt på
arbeidet i forbundet.
 
 
 
Stiller krav om godt skodde vogntog
Etter å ha lest om de siste tiders mange ulykker og
utforkjøringer på nordnorske veier grunnet snøfallet og
dårlig skodde kjøretøy, har murermesterfirmaet G&M
Gohli og Mortensen AS i Tromsø nå valgt å ta grep.
 
 
 
Den lille livredderen er billig og viktig»
Kun én av fire bruker refleks i Rogaland.
Elisabeth Sagedal fra NAF tror ikke folk forstår hvor
stor betydningen er om du bruker refleks eller ikke.
Refleks er livsviktig. Bilen ser deg ikke så godt som
du tror. Det er alle bilførerers skrekk å kjøre på en
fotgjenger, sier Sagedal.
 FOTO: Pål Christensen
Les mer
 
 
Det kan koste deg dyrt og ikke kjøpe billett når du kjører kollektivt.  For pengene vi taper på snik kunne vi utviklet kollektivtilbudet enda bedre
 
 
Rett før ulykken ble Nettbuss-sjåføren fra Notodden nærmest overfalt av en yngre mannlig passasjer.
Gjerningsmannen døde 29. mai, så derfor blir det ingen rettssak
 
 
Det var Arve Kvernhaug (55) fra Bagn i Valdres som mistet livet i den tragiske hendelsen på Filefjell i går ettermiddag. Han var en omtenksom og hyggelig sjåfør med lang fartstid bak seg som bussjåfør.
 
 
Frykter dødsvinter
Geir A. Mo i Lastebileierforbundet frykter alvorlige ulykker på grunn av antall utenlandske vogntog på norske veier.
 
 
Bergingsbilsjåføren må forsvare seg i retten
Arnt Ove Brattbakk hoppet ut i siste liten da det litauiske vogntoget dro med seg redningsbilen hans utfor veien i fjor. Forsikringsselskapet hevder ulykken var hans skyld. Nå må han forsvare seg i retten.
 
 
Fjord1 nektes bompengekroner - kan havne i retten
Ikke bompenger til Fjord1.
Vil ha forbud mot kabotasje-kjøring
- Må få slutt på cowboytilstanden i transportbransjen, sier Bjørnar Moxnes i Rødt.
NTF stevner Unibuss
Uenighet om når bussjåfører på delte skift har rett på overtidsbetaling havner i Arbeidsretten.
Det finnes knapt noen bransje i hele Norge som er så useriøs som bussbransjen. I årevis har den ikke gjort annet enn å tape penger i bøtter og spann!» Kraftsalven kommer fra en nestor i bransjen, konsernsjef Brynjar Forbergskog i Torghatten ASA.
Luksusbusser mot drepende smog
Beijing kjemper for å få kontroll med stadig mer helsefarlig smog. Busser med myke seter og WiFi skal nå friste forurensende privatbilister over i kollektivfeltet.
Røde og hvite busser hvert kvarter
Fra 1. august 2014 kan det bli en ny kollektiv-hverdag i Kongsberg.
 
 
 
La bilen stå i helgen!
GLÅMDAL: Over hele Europa markeres Bilfri dag. Hedmark Trafikk kliner til med lavere busspriser for oss her i distriktet.
 
 
Lover billigere og bedre buss
PORSGRUNN: Mens bilister går rundt og gruer seg til bompenger, kan busspassasjerer glede seg til raskere og billigere transport enn i dag.
 
 
 
Slik skal reise-hverdagen din bli lettere
Er du lei av å kjøpe én billett til tog, én til buss og én til trikk? Nå jobber noen med å gjøre hverdagen din enklere.
 
 
 
Snart avgjort. I løpet av september blir det avgjort om Cominor AS selges, eller om selskapet fortsatt skal være i Hurtigruten ASAs eierskap
 
 
 
Passasjertog kolliderte med buss i Canada
 Minst fem har omkommet.
 
 
 
Ingen ville rygge – utenforstående måtte inn som megler
 Forbipasserende trakk på smilebåndet av Fleksnes-situasjonen ved Høvik tirsdag ettermiddag.
 
 
 
Ruter og NSB mangler ryggdekning
Har kollektivselskapene dekning for å gi bot når de mangler internettdekning?
 
 
 
Busser på biogass kan bli for dyrt
Fylkesrådmannen frykter at miljøvennlige busser blir for dyrt.
 
 
 
Ruter avviser at reisande skal få problem med elektronisk billettar
 
 
 
Nå kan ein kjøpa bussbillett på telefonen
– Mindre kontantar på bussen vil vera ein fordel for både bussjåførane og reisande, ifølgje Kolumbus.
 
 
 
Denne veien blir 25 centimeter smalere.
Langs strekningen mellom Naustdal og Vevring på fylkesvei 611 skal Statens vegvesen satt opp en ny, høy støpekant.
 
 
 
Buss-selskap krever kø-erstatning
Buss-selskapet Unibuss vil ha erstatning fra kollektivselskapet Ruter for forsinkelser i busstrafikken mellom Oslo og Romerike.
 
 
 
Stor norsk-svensk katastrofeøvelse 
 300 personer frå Norge og Sverige blir involvert i en alvorlig kollisjon mellom tog og buss
 
 
 
Flaggruten legges ned
Hurtigbåtruten som har fraktet passasjerer mellom Bergen og Stavanger siden 1960, skal avvikles fra årsskiftet.
 
 
 
Flybuss til Beitostølen
Fylkeskommunen med ei hjelpande hand til turistar og destinasjon
 
 
 
Hver tredje togpassasjer tar bussen enten til eller fra toget, så man er nødt til at inkludere den øvrige kollektivtrafikk, hvis man for alvor vil flytte passasjerer fra bilen til tog og buss
 
 
 
Denne vegen er kåra til ein av verdas farlegaste.
Sjå den halsbrekkande videoen av korleis det er å sykla på hovudvegen i Austevoll.
 
 
 
Her åpnes Rogalands første rene bussvei
Nå mangler bare passasjerene.
 
 
 
Det offentlige må gå foran i klimakampen
Høyre vil innføre krav om at alle nye drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog skal gå utslippsfrie eller på klimanøytrale drivstoff innen ti år
 
 
 
 
 
NHO: – Ser ikke problemet, og ønsker ingen endring
 Norske turbussjåfører slår alarm om sosial dumping
og usunn konkurranse fra utlendinger. Men NHO reiseliv
vil ikke endre på reglene for utlendinger som kjører i Norge.
 
 
 
 
Snart kan bussen surfe på den «grønne bølgen»
Et nytt system som regulerer lyskryssene til fordel for
bussene kan bli innført i Midtbyen neste år.
Trondheim kommune skal bruke av 1,2 millioner kroner
til å analysere lyskryss for å redusere forsinkelser i
rutebuss-trafikken.
 
 
 
 
 
 
Næringslivet må bli meir kritiske til kven dei
kjøper tenestar av.
Kontrollverksemda for utanlandske og norske transportørar
er alt for dårleg, seier Jon H. Stordrange, administrerande
direktør i NHO Transport. Han seier kjøparane av
transporttenester må bli langt meir kritiske til kven dei
kjøper tenestene av.
 
 
 
 
- Hele kontrollen er illusorisk
De utenlandske bussene kan med loven i hånd
utkonkurrere bussnæringen i i Norge. E24 ble med
politiet på kabotasjekontroll.
Foto: Mathias Klingenberg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dårlig bemanning og utstyr gjør at Statens Vegvesen bare får kontrollert en halv prosent av de tunge kjøretøyene som kommer til Norge over Svinesund.
 
 
 
Ruter: – Folk vil ha flere billettkontroller
 2. september trappet Ruter opp de sivile kontrollene på kollektivtransporten i Oslo og Akershus. Kollektivselskapet hevder at folk ønsker flere kontroller.
 
 
 
Miljøvennlig lokaltrafikk i Østfold
 I juli overtok 100 nye biogass-busser rutene i Nedre Glomma-regionen. Overtakelsen gikk nesten uten innkjøringsproblemer, forteller sjåførene.
 
 
 
Nytt billettsystem på «Sigrid»
 Boreal Transport Nord AS tar i bruk et flunkende nytt billettsystem på ferger i Hadsel.
 
 
 
Trondheimsbussen byrja å brennne
Ingen personar kom til skade då Trondheimsbussen byrja å brenne ved Karistova på Utvikfjellet tysdag kveld.
 
 
Kvar tredje busspassasjer nyttar ikkje belte - unge slurvar mest
Kvar tredje busspassasjer nyttar ikkje belte. Særskilt unge vel å ikkje bruke bilbeltet.
 
 
 
Innbygger i Ålen er langt fra fornøyd med Nettbuss og Boreals inntreden i regionen. Nå har Tore Børresen skrevet brev til Fylkeskommunen og AtB.
Brevet gjengir vi i helhet her:
 
 
 
Tysk ekspert slakter Skyss
"Europas dyreste dagsbillett, ubrukelig linjekart og usynlige busstopp". Den tyske kollektiveksperten Robert Schwandl er ikke nådig mot Skyss.
 
 
 
Noen linjer må drives med tap
 Men Tide merker ikke mye til flybusskonkurransen i Bergen.
 
 
 
Hver sjette bil må bort fra E18
Med 2.800 færre biler i rushtiden er E18-køen tryllet bort.
 
 
 
Eiere og sjåfører med felles krav
 Lastebileiere og transportarbeidere kjemper nå en hard, men felles kamp mot sosial dumping i lastebilnæringen.
 
 
 
Høsten 1968 stod jeg utenfor Almas danseskole i Arbeiderforeningen. Trikkevogner fra alle de tre bylinjene passerte Prinsenkrysset. Akkurat da føltes Trondheim som en hektisk europeisk storby.
 
 
 
Her er planene for nye Hamar skysstasjon
Tog, buss og taxi samles. Slik kan Hamar skysstasjon se ut allerede om to år.
 
 
 
Lørdag 31. august blir det aksjon mot kabotasje og sosial dumping i Haugesund.
 
 
Påbudt med belte,
lov å stå
Det er påbudt å bruke sikkerhetsbelte på bussen. Det er likevel tillatt med ståplasser, også når bussen kjører på motorveien.
 
 
 
Prisen på køkaoset i 2030: 76 millioner kroner
For hver dag folk stamper i kø rundt hovedstaden, vokser prislappen. Gjøres ikke drastiske grep nå, er den ifølge NAF oppe i 76 millioner kroner innen 2030 – per dag.
 
 
 
61 nye Scaniabusser i drift i Sør-Trøndelag
Boreal Transport Midt-Norge har satt 61 nye Scania OmniExpress i rute.
 
 
 
La bussen få to felt på Motorveien
Hvis to felt på Motorveien reserveres for buss vil det kunne gi en halv million flere reiser med kollektivtrafikken på Nord-Jæren, eller en dobling i forhold til i dag, anslår Boreal-sjefen.
 
 
 
Kompetanseheving og rekruttering i transportbransjen er to store utfordringer som næringen står overfor de nærmeste årene. NHO Transport vil derfor ha stort fokus på disse utfordringene.
 Dyktige yrkessjåfører med høy kompetanse er et viktig virkemiddel
 
 
 
Det er på tide å legge ned Troms fylkestrafikk
 SV mener det er på tide at fylkesråd Terje Olsen tar ansvar.
 
 
 
Ikke lovpålagt med skoleskyss midt på dagen
Finnmark fylkeskommune vil spare penger ved å kutte ned tilbudet på skoleskyss for barn i grunnskolen.
 
 
 
Bybanen AS, Skyss og Fjord1 vil sjekke hvor det er mulig å øke hastigheten til Bybanen fra Byparken til Flesland. - Jo høyere hastighet, jo færre vogner trenger vi, sier administrerende direktør Paul M. Nilsen i Bybanen AS.
 
 
 
De har fungert utrolig bra
Den interne skepsisen mot de 99 biogass-bussene viste seg å være helt ubegrunnet.
 
 
 
Dette kan være en dødsfelle
- Skjer det en nødsituasjon, er jeg redd det kan gå riktig ille.
 
 
 
 
 
 
Hvor og når skal bussen gå?
Fylkesrådet har sendt ut «Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017» på høring. Formålet med høringen er å få svar som bidrar til økning i andelen som velger buss i fylket.
 
 
 
Vil ha gigant-vogntog på norske hovedveier
Modulvogntog burde tillates som beredskapsløsning når togene på Dovrebanen står, mener NHO logistikk og transport og Schenker.
 
 
Hvis du noen gang har kjørt buss i Stavanger, er sjansen stor for at du har møtt Lars Løining. Han har nemlig fraktet mennesker i 43 år. Med seg har han alltid et smil, skriver Rogalands Avis
 
 
 
Bussjåfør i Norge fikk 23 kroner timen
 Turbussbransjen slår alarm om sosial dumping, og frykter utenlandsk konkurranse skal utslette bransjen.
 
 
 
Belte i alle busser
1. juli ble det påbudt å bruke sikkerhetsbelte i skolebussen.
 
 
 
Nytt bussregime på Røros
Ved arbeidstidens begynnelse i dag startet en ny epoke for 17 bussjåfører på Røros.
 
 
 
Speglane kan ha teke liv
 Bussane sine lange speglarmar kan kvar for seg ha påført den andre bussen skader som har vore fatale for passasjeren bak sjåførplass.
 
 
 
Da bussjåføren svimte av tok laglederen over rattet
 - Du ringer 113. Jeg skal stoppe bussen, ropte Jan (47) da han resolutt grep inn og forhindret en mulig ulykke.
 
 
 
Brosjyren "Sikker skoleskyss" er blitt en suksess og NHO Transport medlemmer har hittil bestilt over 21 000 eksemplarer for utdeling til sjåfører, grunnskoler og foreldre nå den siste uken før skolestart.
 
 
 
Samferdselsminister Marit Arnstad er enig med NLF-sjef Geir A. Mo i at 4-felts bru over Oslofjorden kan være løsningen. Men mens Mo ønsker brubygging så fort som mulig
 
 
Buss for tog-sjåfører skal minst ha BBA-lønn
En gjenganger om sommeren er vilkårene for sjåfører
som kjører buss for tog. YTF minner om at sjåfører
som kjører buss for tog har rett på lønn og vilkår
tilsvarende det som gis i bussbransjeavtalen.
 
 
 
Advarer om bransjens død
Utenlandske turistbusser utkonkurrerer norske busser.
Bransjen er fortvilet over hvor lite myndighetene gjør.
- Kabotasje er i ferd med å ta knekken på hele bransjen.
Norske turbusselskaper kan ikke betale sjåførene 30 kroner
i timen, sier Kai Kristoffersen.
 
 
 
 
 
Tariffavtale mellom YTF og Nordic Crane Oslo AS
YTF og Nordic Crane Oslo AS kom i går til enighet om inngåelse
 av tariffavtale i bedriften.
- Vi har nå fått et godt rammeverk med gode lønns og
arbeidsbetingelser for våre 63 medlemmer i Nordic Crane
Oslo AS. Det er vi godt fornøyd med sier Ken Roger Bratteng
som ledet forhandlingene på vegne av YTF.
 
 
Tariffavtale i Autoassistance AS
Yrkestrafikkforbundet har inngått tariffavtale med Norsk
lastebileierforbund (NLF), for våre medlemmer i
Autoassistance AS i Drammen. - Vi er godt fornøyd med
at vi endelig har fått på plass tariffavtale for bilbergere
i Autoassistance sier forhandlingssjef Henrik Dahle i YTF.
 
 
 
 
De gamle modulene blir fagbrevkurs
Et utvalg ble satt ned etter tarifforhandlingene i 2012.
Målet var å endre kompetansemodulene, slik at framtidige
 kurs fører til fagbrev som yrkessjåfør.
Organisasjonssekretær Håvard Galtestad har representert
YTF i det partssammensatte utvalget, og er godt fornøyd
med det arbeidet som er utført.
 
 
 
Føraren av traileren som tok fyr i Gudvangatunnelen er sikta.
Etter avhøyr av fleire vitne kjem det fram at semitraileren skal ha hatt problem lenge før tunnelbrannen, seier etterforskningleiar Per-Thomas Klingenberg.
 
 
Godt med kort
 Du slipper nå den desperate letingen etter småpenger to minutter før bussen går, bybussene på Mo har fått installert kortterminaler.
 
 
 
 
Minipartier foreslår gratis buss og bane i Bergen
 Ekstremt rødgrønt!
Kollektivtilbudet i Bergen bør være gratis, og viser til at hovedstaden i Estland
 
 
 
Kollektivtilbudet i Oslo og Akershus høster internasjonal anerkjennelse, etter at det europeiske nettverket European Club of Intermodal Cities and Regions var på Norgesbesøk i juni.
 
 
 
Matavfall skal bli til drivstoff
Vesar jobber for tiden med et anbud som skal ut i høst i forbindelse med byggingen av biogassanlegget i Vestfold. Planen er at anlegget skal være klart i 2015
 
 
 
Mindre CO2-utslipp i Hordaland
CO2-utsleppa frå trafikken i Hordaland gjekk ned i 2012, viser ein fersk rapport. Nye, drivstoffeffektive bilar kan vere årsaka.
 
 
 
Økende kostnader for bussnæringen
Kostnadene for bussnæringen har steget 13,5 prosent siden 1. kvartal 2010. Lønnskostnader og drivstoffkostnader gikk opp
 
 
 
Flere tok buss og bane i juli
Skyss hadde passasjervekst i juli, men sier at det er for tidlig å si om dette skyldes at bompengene har økt.
 
 
 
Selde 168 bussar i fjor
 Vest Buss i Stryn har levert 850 bussar av merket Iris Bus, etter at dei begynte som forhandlar av bussane.
 
 
 
Det har vært stille i lokalene til verkstedet på Senja Rutebil. Om drifta vil fortsette, vet ledelsen ikke.
 
 
 
Uføre og funksjonshemma får ikkje lenger rabatt
Nettbuss tilbyr ikkje lengre uførerabatt på sine ekspressbussar. – Heilt forkasteleg, tykkjer Liv Marit Hjetland.
 
 
 
Sniking svekker kollektivtilbudet
STORE TAP: Kollektivselskapet Ruter regner med å tape 100 millioner kroner på sniking i år. Det er nok til å drifte 20 busser eller kjøpe to trikker eller et vognsett på T-banen.
 
 
 
 
 
 
 
Parkering må komme utenfor Oslo
Byråd for samferdsel, Ola Elvestuen (V), mener Statens vegvesen må opprette regulert parkeringsplass for tungtransport utenfor Oslo. Han mener også at godstrafikken utvikler seg i feil retning.
 
 
 
Har fått drømmen oppfylt
 Kjøpte buss til nesten fire millioner kroner.
 
 
 
Jeg får vondt i magen av å se på
Latvisk vogntogsjåfør filmet da han råkjørte langs smale vestlandsveger. Bransjefolk og politi er rystet.
 
 
 
Nesten ingen som gidder parkere her
Når turistbussene skaper kaos i byen skulle de egentlig ha stått her på Festningskaien. Men det blir for tungvint for mange sjåfører.
 
 
39 døde etter at buss kjørte av veien i Italia.
 39 personer er nå bekreftet døde etter at en en buss kjørte av veien sør i Italia søndag kveld.
 
 
 
Kvinne ble stengt inne i lasterommet på flybussen
Krabbet inn for å hente kofferten og ble stengt inne. Måtte selv ringe politiet fra lasterommet.
 
 
 
Buskerud Kolletivtrafikk AS driver på kanten av aksjeloven, sier tidligere styreleder i selskapet,
Runolv Stegane sier Buskerud Kollektivtrafikk driver på kanten av aksjeloven.
 
 
 
Vi i tungt.no redaksjonen har mottatt et leserinnlegg fra NHO Logistikk og Transport, der Erling Sæther, som er næringspolitisk direktør, redegjør for organisasjonens posisjon når det gjelder kabotasje.
 
 
 
TIMExpressen i regi av Nettbuss er snart historie. Fra mandag 19. august overtar Boreal ansvaret for transporten mellom Stjørdal og Orkanger. Ruta gjennom Trondheim fortsetter, men vil trafikkeres langt hyppigere.
 
 
 
Fra januar i år må du være 21 år for å få førerkort for lastebil og vogntog, og 24 år for å kjøre buss. Men du må velge retning på den øvrige utdanningen.
 
 
 
TrønderBilene as vant det utlyste anbudet for pasienttransport med HELSEekspress Åfjord-Trondheim, i regi av Helse Midt-Norge. 
 
 
 
Ruters mobil-app med kjempesuksess
 Billett-appen har solgt over to millioner billetter etter kun ett halvt år.
 
 
 
Cominor måtte kvitte seg med en haug med busser. Noen av bussene gikk til priser ned i 10.000 kroner stykket.
 
 
 
Statens vegvesen lanserer nå en ny webtjeneste, «Kjøretøyopplysninger». Tjenesten gir deg nyttige opplysninger om kjøretøy og tilhengere.
 
 
 
NSB klarer ikke å fremskaffe nok busser
Torsdag morgen skulle strekningen Drammen-Oslo vær åpnet igjen, men kontrollen av arbeidet på jernbane strekningen?
 
 
 
 Seks personer ble skadd da en rutebuss kjørte ut av Svelvikveien utenfor Drammen torsdag morgen. Politiet etterforsker ulykken.
 
 
 
 
 
 
 
Har du flyttet, fått nytt telefonnummer, eller
byttet arbeidsgiver?
Vi har en god del ukorrekte kontaktopplysninger i
vårt medlemssystem. Vi håper vi kan rette opp en del
av dette og nå kan du på en enkel måte gå inn og
oppdatere dine kontaktopplysninger. Det er viktig at vi
har korrekte adresser, telefonnumre og e-postadresse
for å kunne kommunisere med deg.
 
 
 
 
 
Enighet om tiltak mot kabotasje
- Vi fikk understreket overfor henne at det er avgjørende
at alle tiltak følges opp med konkrete kontrolltiltak og det
må bevilges tilstrekkelige midler til dette. Det sa
forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet da
forbundet møtte samferdselsminister Marit Arnstad
tidligere i dag.
 
 
 
YTF møter samferdselsministeren
YTF skal i dag møte samferdselsminister Marit Arnstad,
sammen med Norges Lastebileierforbund, Norsk Transportarbeiderforbund, NHO Logistikk og Transport og
NHO Transport. Tema for møtet er kabotasje i godstransport.
 - Vi ser fram til å møte statsråden, og håper vi kan få fram
alvoret i situasjonen, sier YTF-leder Svein Furøy.
 
 
 
 
 
Reitangruppen skifter fra Virke til NHO
Reitangruppen har sagt opp sitt medlemskap i Virke, og
blir fra nyttår medlem i NHO Handel, melder Reitangruppen.
Dette berører over 200 medlemmer i Yrkestrafikkforbundet
som arbeider i Rema-bedrifter.
 
 
 
Anmelder AtB og Nettbuss Midtnorsk Transportarbeiderforening har anmeldt både AtB og Nettbuss i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av skolebusskjøringa i Røros og Holtålen.
 
 
 
 
Her er Norges minste samferdsle- og kommunikasjonsmuseum
På ferjekaia i Fjærland står no ein nymåla telefonkiosk ved sidan av bua til den gamle bomstasjonen.
 
 
 
Programvare skal løse vintertrøbbel
 Nobina tester ut en ny programvare på hybridbussene sine. Håpet er en problemfri vintersesong.
 
 
 
 
Ny styreleder i Troms Fylkestrafikk
 Fylkesrådet utpekte i dag Toini Løvseth fra Finnsnes til ny styreleder til fylkets driftselskap for kollektivtrafikk.
 
 
 
Her prøver de å sette fyr på bussen
Bussleder: - Over 200 liter gass på taket
Etter å ha forsøkt å tenne på bussetene med fyrstikker, setter de fyr på et tøystykke og forlater bussen.
 
 
Kjøper ny busspark
 75 gamle busser i TrønderBilene byttes ut med 60 nye. Det skaper behov for et omfattende bussalg på Rinnleiret.
 
 
 
Velger buss framfor tog
Etter at Hedmark Trafikk har økt bussavgangene på strekningen Elverum-Gjøvik, tar færre toget.
 
 
 
Én ungdomsbillett, takk. Jeg er bare 28 år»
Stor aldersforskjell på voksenbillett for tog, buss, ferge og fly.
 
 
 
Nå blir det slutt på dette
 Alle skoleelever skal ha sitteplasser og sikkerhetsbelte. Da trengs det nye busser.
 
 
 
Taper på økt busstrafikk
Flere reiser med bussen, men det betyr ikke billigere billetter eller bedre økonomi hos Brakar.
 
 
 
Norgesbuss AS fornyer hele flybussflåten og er nå i ferd med å sette 29 Mercedes-Benz Tourismo i trafikk mellom Gardermoen og Oslo/Akershus.
 
 
 
Stiller med buss
og god tid
 Ønsker å gjøre noe for barn som er hjemme i ferien.
Arnt Ralle fra Flateby stilte spørsmålet på Flateby´s oppslagstavle sist uke.
 
 
 
Krangel om flybuss ender i retten
Avinor har i avtalen med Tide sikret rabatt på flybussen for de ansatte på Flesland. Det mener utfordreren Flybussbergen er diskriminerende.
 
 
 
 
Får bilbelte-refs etter dødskrasj
**Havarikommisjonen: Sjåførene informerte ikke godt nok
**Passasjerene klaget på ubehagelige belter
 
 
 
 
Ruters innkjøpskontroll blir kraftig kritisert i revisjonskontroll. Det bekymrer ikke styreleder Bernt Stilluf Karlsen
 
 
 
Håvard Gulliksen (H) og Synnøve Søndergård (AP) trekker seg fra styret i Troms fylkestrafikk
 
 
Kolliderte med personbil i insnevring i rundkjøring, får nå førerkortet tilbake.
Søkelyset på hvordan politiet bruker sine ressurser.
 
 
 
Åpnet ny kollektivbro over motorveien
Mandag morgen åpnet kollektivbroen som har kostet 140 millioner kroner. Broen knytter sammen øst og vest på Forus for å lette trykket på trafikken.
 
 
 
 
 
Arnstad holder ikke løfte om sikring av barn
- Alle skolebarn, uavhengig av hvilket fylke de bor i, skal
nå ha tilgang til sitteplass med setebelte, sa
samferdselsminister Marit Arnstad før jul. 1. juli i år trer
de nye forskriftene om sikring av skoleelever i buss i kraft.
 - Dessverre er barna fortsatt ikke garantert sitteplass med
setebelte, sier YTFs Svein Furøy.
 
 
 
Svenske bussjåfører streiker for bedre vilkår
I dag, 10:50
1400 bussjåfører og andre trafikkansatte streiker for bedre
vilkår: "15 år i samme jobben og fortsatt ansatt på prøve.
Skift ned til sekunder og hundredeler, og 13 timers arbeidsdag.
Ved skifte av arbeidsgiver må du søke om din egen jobb.
Dette er virkeligheten for mange trafikkansatte i
Sverige," skriver Kommunal.se.
 
 
 
Bussjåfør ble ranet
Raneren stjal penger fra sjåførens veske og løp fra stedet.
En bussjåfør ble ranet ved Bradbenken i Bergen sentrum
fredag morgen.
 
 
 
Vårens vakreste eventyr på Vestlandet Grilltur 2013
Det har blitt en årviss begivenhet at tillitsvalgte
Asbjørn Hærø og Bent Erik Andersen tar landeveien
fatt for å besøke YTFere på de viktigste stasjoneringsstedene
i avdeling 2. Så langt har duoen besøkt Fana og Os,
Haugland og Straume, Mannsverk, Voss, Sogndal, Stryn,
Førde, Knarvik og Bybanen. På Bybanen er YTF nå for
første gang den største fagforeningen.
 
 
 
 
Fylkesordføreren lover hele stillinger
- Vi hadde et positivt møte med fylkesordføreren i 
Sør-Trøndelag i dag. Han garanterte at ingen skal gå 
ned i lønn i forbindelse med anbud. Vi ser frem til at det 
endelig kan bli en løsning på denne saken, sier 
regionleder i YTF Trøndelag, Hans P Sørgjerd.
 
 
 
Sjåfører avspises med 80 prosent stilling etter anbud
Sør-Trøndelag fylkeskommune og kollektivselskapet ATB
har tildelt anbud på en slik måte at flere busselskap nå ser
seg nødt til å tilby mange heltidssjåfører 80 prosent stilling.
– Vi vurderer søksmål mot ATB og fylkeskommunen for
brudd på tariffavtalen, som er et vilkår i kontrakten om
anbud, sier advokat og forhandlingssjef i YTF, Henrik Dahle.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trailerens ville forbikjøring på E8
Etter flere farlige forbikjøringer på innfartsveien til Tromsø, ble den utenlandske trailersjåføren stoppet av politiet.
 
 
Koster 1000 kroner om du vil ha denne jobben
Flybusselskap krever betaling for å vurdere jobbsøkere. – Håpløs praksis
 
 
Vil ha søt musikk fra Bybanen
 Foreslår egen kjenningsmelodi for å varsle fotgjengere.
 
 
 
Bussjåfør ble lappløs under sykkelrittet
 En svensk bussjåfør ble fratatt førerkortet
 
 
Glad for å få ein stor aktør i ryggen
– Det er viktig at fargane og namnet består, seier tillitsvald Jostein Gjermundstad i Firda Billag etter at Norgesbuss AS kjøper 50 prosent av bussverksemda.
 
 
En buss og en bil har kollidert på Bryggen onsdag ettermiddag. Kjøretøyene står til hinder for trafikken og skaper kø.
 – Det var en kollisjon mellom en bil og en buss klokken 1521.
 
 
Buss køyrde i grøfta
Ingen kom til skade då Nordfjordekspressen køyrde i grøfta ved Gjølbru i Strynefjellsvingane.
 
 
Ber politikerne om å sier nei til dette
Fylkesadministrasjonen rår politikerne til å sier nei til reklame på bybanevognene i Bergen. Men dermed sier og politikerne nei til store inntekter.
 
 
Sluttet i Forsvaret - ble bussjåfør
 – Jeg har aldri hatt en bedre jobb, sier Sverre Aardal.
 
 
Utsetter bussanbud
Gauldal-Østerdal Buss AS har mistet all kjøring i Sør-Trøndelag, men forutsatt enighet om avtale er de nå sikret kjøring ett år til i Østerdalen fordi anbudsprosessen er skjøvet ut et år.
 
 
Skrinlegger miljøbusser i Lillehammer
Hybridbusser og busser som går på biogass er ikke aktuelt i Lillehammer, ikke på lenge ennå.
 
 
NHO: Forbered deg på enda flere vogntog på veiene
- Det måtte en rødgrønn regjering til for å ta livet av godstrafikken på jernbanen.
 
 
 
Gauldal-Østerdal Buss mister også Helseekspressen
Dermed er all kjøring i Røros og Holtålen tapt for billaget.
 
 
 
 
Hjerteløftet besøkte Jernkroken
Hjerteløftet besøkte Nobinas stasjoneringssted i Jernkroken
denne uka. Sykepleier Bengt Lidfors forteller at kolesterol,
blodtrykk og blodsukker ble målt på 30 sjåfører. 12 sjåfører
hadde så høye verdier at de ble anbefalt å kontakte fastlegen.
- Det er ikke bra å gå med skjult sykdom, så disse
undersøkelsene er svært nødvendige, sier Lidfors.
 
 
 
YTF på europeisk konferanse
YTF deltar denne uka på møte i ETF (Den europeiske transportarbeiderføderasjonen) sammen med europeiske
fagforeninger. Viktig tema er utfordringene for ansatte i
transportbransjen med liberalisering og press. Fra YTF deltar
Svein Furøy og Geir Anthonsen. Foto: Trygve Bergsland
 
 
Fire tiltalt etter bussran i Rana
I dag starter rettssaken i Rana tingrett mot fire unge
menn som står tiltalt etter at en bussjåfør ble ranet
med kniv, melder Rana Blad. Gjerningsmennene kom
unna med sjåførens billettveske med om lag 7000 kroner. Strafferammen for grovt ran er 12 års fengsel.
 
 
 
Slo ned busssjåfør
Passasjer svara med knyttneven då han blei nekta
transport. Ein mann i 30-åra er i Sogn tingrett
dømd til åtte månader fengsel etter at han slo ned
ein bussjåfør i Sogndal.
 
 
 
Fagforeningsmedlemmer har høyere sykefravær
Er du medlem i en fagforening? Da er sjansen større for
at du er ofte borte fra jobben.
 
 
 
Kabotasje, kriminalitet og sosial dumping
Hva er lovlig og hva er ulovlig kabotasje? Holder
utlendingene på å strupe norsk transportnæring? Har politiet
lov å holde tilbake sjåfører som ikke har papirene i orden,
eller holde tilbake bilen? Får utenlandske sjåfører lov å kjøre
videre med promille? Er det største problemet sosial dumping?
 
 
 
Unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene
Flomsituasjonen i Sør-Norge skaper store utfordringer
også for norske transportører. Samferdselsdepartementet
har derfor i dag bedt Vegdirektoratet innvilge et generelt
unntak fra kjøre- og hviletidsregelverkets bestemmelser
om daglige kjøreperioder og døgnhvile, for kjøring i flomutsatte områder.
 
 
 
EU-kommisjonen utsetter liberalisering
- Dette er virkelig en jubeldag, sier leder for YTF logistikk,
Jan Arne Laberget (på bildet med Jan Jacobsen). Tirsdag
denne uken protesterte hundrevis av YTF-medlemmer
sammen med transportarbeidere fra hele Europa, onsdag
vedtok EU-kommisjonen å utsette liberaliseringen til
tidligst 2015.
 
 
 
Anbudssystemet sliter på bussbransjen
Nettbuss-konsernet sliter med røde tall.
Linda Myhre, tillitsvalgt blant sjåførene i
Nettbuss AS og medlem av styret er også
bussjåfør i selskapet. Hun sier det er godt
håp om at selskapet klarer å komme seg over
kneiken. - De aller fleste konkurrentene sliter
også, sier hun til Sunnmørsposten.
 
 
 
NHO Logistikk og Transport går inn for rasering av
norsk transportbransje
NHO Logistikk og Transport (NHO LT) har i en
høringsuttalelse om et framtidig
europeisk transportmarked
gått langt i å støtte en liberalisering av kabotasje
. – Skulle det gå slik de anbefaler, vil det bety en 
dramatisk nedbygging av hele den norske
transportbransjen, sier leder
for YTF Logistikk, Jan Arne Laberget.
 
 
 
Europeisk kampanje mot sosial dumping
I dag 14. mai er Den Europeiske Transportføderasjonens
aksjonsdag mot liberalisering i veitransporten.
Sjåfører og andre transportarbeidere fra hele Europa
vil sende sin protest til EU-kommisjonen. Slagordet
er ”Nei til ytterligere liberalisering av veitransporten!
Stopp sosial dumping nå!” SEND DIN PROTEST I DAG!
 
 
 
YTF vil ha mer oppmerksomhet om buss i
Nasjonal Transportplan
- Bussenes fleksibilitet er viktig for å redusere
privatbilismen.
Dette sa YTF-leder Svein Furøy under høringen om
Nasjonal Transportplan i Stortinget mandag.
Han trakk også fram betydningen av å holde lovnader
og bygge flere døgnhvileplasser. Furøy møtte sammen
med blant andre rådgiver i YS, Gunn Kristoffersen.
 
 
Toprissystem underminerer norsk godsbransje
Leder for YTF Logistikk, Jan Arne Laberget, roper
et kraftig varsku: - Mitt inntrykk er at
godstransporten nå har et aktivt toprissystem,
med en høyere pris for norske biler, og en lavere
pris for utenlandske. Det sier seg selv hvem
som foretrekkes blant speditørene.
 
 
Avslørte en transportbransje i krise
Vi er ofte opptatt av at klærne vi kjøper ikke er
laget av barnearbeidere eller om kaffebønnene er
 miljømerket, men vi bryr oss ikke noe om
hvordan varene kommer frem til oss.
Svensk TV 1 har gått "undercover" og
avsløringene om en transporbransje i krise er horrible.
 
 
 
 
 
 
 
 
Erstatter tapt buss med bestillingsrute
Få dager etter at Trønderbilene, overraskende for mange, la ned bussruta til Abelvær og hurtigbåten Foldafjord, åpner fylkeskommunen for transport på bestilling.
 
 
Alkolås på alle skolebusser i hele landet skal bli en realitet. Tirsdag 11. juni leverte Stortingets Transport- og kommunikasjonskomité sin innstilling
 
 
 
Kan være feil på 900 fartshumper i Trondheim 
 En omfattende kontroll av fartshumpene i byen, viser at det er feil på 60 prosent av dem.
 
 
Lønne seg å jobbe – eller straffe seg å være syk?  
Innstramminger i velferdsordningene har gjort at antall fattige i Sverige er doblet på fem år.
 
 
Vil kjøre flybuss til Loddefjord
Flybussbergen vil utvide rutetilbudet til Bergen Vest.
 
 
Vil ha trolleybuss til Oasen
Trolleybuss til Oasen, Helldalen og Paradis? Det kan bli fremtiden for den utrydningstruede, miljøvennlige elektriske bussen.
 
 
 
Prisøkning: 400 prosent
Prisene på bussbilletter har økt mer enn prisene på bensin de siste 27 årene. NHH-professor mener det kan føre til at flere velger bilen.
 
 
– Styret i Troms fylkestrafikk må gå
Frp og Sv er svært kritisk til styret i Troms fylkestrafikk.
 
 
Trafikken er sperret i begge retninger etter bussbrann på Ryen. 
 Rett før klokken åtte i dag morges fikk politiet inn melding om kraftig røykutvikling fra en buss.
 
 
Flytter ekspressbusser
Ekspressbussene har skapt bilkøer i Haugesgate/Engene. Nå foreslår man å flytte ekspressbussene til Øvre Strandgate.
 
 
Sår tvil om delinga av lang- og skolerutene er lønnsomt. Nå ber de fylkesordfører Tore O. Sandvik vurdere anbudet på nytt.
 
 
IA-avtalens siste sjanse
LEDER: I sommer skal staten og partene i arbeidslivet bli enige om ny IA-avtale. Denne gangen bør de lytte til ekspertene.
 
 
 
På grunn av store utgifter på spesialtransport til skolene, kan det bli aktuelt å redusere busstilbudet i Østfold fylket.
 
 
1. juli setter Nettbuss Øst inn 97 gass busser i persontrafikken i Nedre Glomma-regionen.
 De nye bussene har ankommet Sarpsborg og venter nå på å bli levert.
 
 
Busselskap klarte ikke å skaffe busser til skoletur
Flisa skole måtte avlyse en skoletur til Oslo, fordi busselskapet ikke klarte å skaffe busser til turen.
 
 
I dag ble billettene dyrere
Derfor har Helge Severinsen (77) skaffet seg kort.
 
 
Alkolås varslet om busspromille
 Nå vil de ha nasjonalt påbud om alkolås på all skoleskyss i landet.
 
 
Teknologer oppdager virkeligheten
Alle IT-folk kan lære av «månedskortfellen» til Oslo-selskapet Ruter.
 
 
Vil skape gode reisevaner
Fylkespolitikerne ønsker at flere skal reise med buss. Tilbyr gratis buss for barnehager og skolebarn fra 1. juni.
 
 
Veivesenet la ut 40.000 personnumre på nettet
«En glipp». «Beklager på det sterkeste».
 
 
Ruter gir gebyr til passasjerer som har prøvd å betale
De har kjøpt billett, og de har prøvd å validere den. Det erkjenner Ruter. Likevel får de gebyr for å snike.
 
 
Bussjåfør spøkte om bombe og hasjrøyking
** «Jeg har plassert en bombe i motorrommet her som skal gå av - al Qaida.»
** Beklaget i politiavhør
 
 
 
Plutselig smalt det i ruten
Buss truffet av vindmølleblad på Stord.
 
 
 
Mesta-arbeidere og lokale maskin-entreprenører kjemper for harde livet med å redde fylkesvei 30. Danske og polske trailersjåfører neglisjerer flommen og presser seg forbi.
 
 
Bussjåfør mistenkt for fyllekjøring
 En bussjåfør i Tromsø ble fredag morgen pågrepet etter mistanke om promillekjøring.
 
 
Nye vikepliktsregler i forhold til syklende og gående
 
 
Fra og med mandag 3. juni blir det tillegg i prisen for kjøp av enkeltbillett om bord innenfor Sone Bergen. Tillegget gjeld for Enkelt Skyss voksen, barn og honnør.
 
 
Bruk av alkolås bør bli en naturlig del av en systematisk sikkerhetstenkning i veitransporten
 
 
NHO vil få ned forurensingen på norske veier og skal få tungtransporten over på naturgass i nytt pilotprosjekt.
 
 
Nesten kontantfrie busser i Vest-Agder
Bussjåførene i Vest-Agder kan nå se fram til å bli kvitt pengeveska.
 
 
 
Bussjåførenes beste
 Fagforbundets krav om å få partsrett i Bussbransjeavtalen stikker kjepper i hjula for bussarbeidernes kamp mot arbeidsgiverne og mot anbud.
 
 
 
En bybane for fremtiden
Nei til trikk over Bryggen. Ja til bane i fjellet.
 
 
 
Tøffe tak på Madla
 Denne uken har 350 politifolk trent på å håndtere vanskelige situasjoner på bussene til Boreal
 
 
 
Ny kunngjøringsplikt kan gi bedre reiseinformasjon. Det etableres nå en nasjonal rutedatabase som skal gi grunnlag for bedre reiseinformasjon
 
 
 
Veivedlikeholdet må prioriteres langt høyere, og det må satses på vesentlig lengre veiprosjekter. Det sier OFV

 

 
Er dette busspassasjerenes våte drøm?
 Gata med dårligst rykte i Trondheim kan få den mest effektive busstrafikken.
 
 
TransportMagasinet og opplæringskontorene for transport og logistikk skal arrangere elevturer til lastebilfabrikkene under navnet “På veg inn”
 
 
 
Håpløse busskutt
– I praksis legger Nettbuss ned Time-ekspressen linje 9. Det er dramatisk, sier Erik Unaas (H).
 
 
Jubler for bus suksess
 SKIEN: Fra januar til april i år har Telemark bilruter solgt 750 ungdomskort, mens de kun solgte 50 ungdomskort på samme tid i fjor.
 
 
Norges Lastebileier-Forbund mener organisert mafia opererer på norske veier
 
 
Nå kan månedskort kjøpes med mobil
Nyhet gjør det enklere å kjøpe elektroniske billetter.
 
 
 
To menn må møte i retten tiltalt for å ha svindlet Ruter for over en halv million kroner.
 
 
 
 
 
Politiet på Romerike opplyser at det har skjedd en dødsulykke i Ulvin tunnelen, som er under oppføring på Morskogen i Eidsvoll. Bekreftelsen kom klokka 19.14
 
 
Politiet plukket opp frakjørt passasjer og stanset trikk
Få liker å bli kjørt fra av trikken. Noen får mer eksklusiv nødskyss enn andre.
 
 
Skal skifte ut fartsdempere
I Trondheim skal nå de fleste fartsdemperne i byen bygges om.
 
 
Anledningen til å drive kabotasjekjøring i Norge bør suspenderes med umiddelbar virkning til bransjeprogrammet mot sosial dumping innen vegtransport er utarbeidet
 
 
En person er fastklemt etter at et vogntog veltet på E10, på Djupfest i Lødingen. – Nødetater er på stedet og jobber med å få mannen ut, opplyser politiet.
 
 
Mann falt fra lastebil
En mann er sendt til sykehuset i Hamar med bruddskader etter en arbeidsulykke tirsdag formiddag.
 
 
Lavere fartsgrensen for busser i klasse I
- Stående busspassasjerer er svært utsatt ved ulykker og skadepotensialet er stort.
 
 
Svindlet Ruter for over en halv million 
 
 
Flere vil bli bussjåfører i Tide
Etter flere år med gruppeimport av bussjåfører
fra blant annet Øst-Europa, melder Tide nå om
ventelister med kvalifiserte søkere. – Inntrykket
mitt er at dette har med lønn å gjøre. De to siste
 lønnsoppgjørene har vært gode i vår bransje,
sier bussjåfør og regionleder i YTF for
Hordaland, Trude Valle.
 
 
Funsjonærer ønskes hjertelig velkommen
30. mai holder YTF funksjonærdag i Oslo.
Temaene for dagen er veldig aktuelle, nemlig
lokale lønnsforhandlinger, samt retter og plikter ved
sykefravær. Styret oppfordrer nye tillitsvalgte til å
delta, men også erfarne tillitsvalgte og andre
medlemmer vil ha nytte av dette og er hjertelig
velkommen! Bildet viser noen av deltakerne på
forrige funksjonærdag.
 
 
 
35 nye døgnhvileplasser skal bygges
Vegdirektoratet holdt denne uka et møte sammen med
organisasjonene og la fram planene for bygging av
døgnhvileplasser. Jan Jacobsen (bildet) representerte
YTF på møtet. Nasjonal Transportplan (NTP) legger opp
til bygging av 35 nye døgnhvileplasser fram til 2023.
Planen er at halvparten av disse kommer i løpet av
årene 2014-2017.
 
 
Unibuss kutter inntil 40 årsverk
- Knallharde anbudsrunder tar knekken på
bussbransjen, sier konserntillitsvalgt i Unibuss,
Leif Arne Myhre til Aftenposten. Dette er situasjonen
for mange av de store aktørene i bransjen. Myhre sier
at det ikke er penger å tjene på anbudstrafikk i dag.
YTF mener dette må løses med reforhandling av kontrakter.
 
 
 
10 000 kroner i Bring Warehousing
Årets lønnsforhandlinger i Bring Warehousing er i havn.
Forhandlingene ga 10 000 kroner til alle, og en lovnad om
utvikling av betalt fagbrev. – Vi fikk også avtalt et viktig
utvalgsarbeid fra 1. oktober 2013 som skal se på mulige
endringer i tariffavtalen fra 1.april 2014, sier leder for
avdeling 604 Per Kristiansen (til høyre).
 
 
 
Vil obdusere alle trafikkdøde
Både Statens Vegvesen, leger i ulykkesanalysegruppene
og Statens havarikommisjon for transport mener at alle
trafikkdøde bør obduseres. "Tenk å få vite at faren din hadde
hjernesvulst som gjorde at han mistet kontrollen i stedet for
å tro at han tok livet sitt," sier rettsmedisiner
Arne Stray-Pedersen til Vegen og vi. Illustrasjonsbilde
 
 
 
Husk å bruke MIN SIDE
Husk at du kan redigere dine opplysninger i
medlemssystemet til YTF. Du kan endre for eksempel adresse, arbeidsgiver, telefonnummer mm. Du kan også se hvilken
tariffavtale som gjelder for deg. Trykk på MIN SIDE på
høyre siden av forsiden til ytf.no og du er i gang.
 
 
20 kroner for billetten skal få folk tilbake
 Alta-ordfører Laila Davidsen kan snart betale bussbilletten med en 20-kroning.
 
 
Ulykkessjåføren mistet førerkortet
 SELJORD: En lastebil med eksplosjonsfarlig gass sperret all trafikk etter en ulykke på E134 vest for Seljord på søndag.
 
 
Arendal trapper opp kampen mot piratdrosjer. Nå stenger man av deler av sentrum i helgene for ordinær biltrafikk.
 
 
ESA avslutter sak om kollektivtrafikk i Oslo
 
 
Når går bussen?
 Nå forteller Google Maps deg når bussen går. Og gjør det lettere å velge det miljøvennlige alternativet for Oslo-boere.
 
 
Kollektivtrafikken i Oslo og Akershus er en strålende suksesshistorie som fortjener belønning! Det mener Oslos samferdselsbyråd Ola Elvestuen. Han vil ha 1,8 milliarder kroner i belønning fra staten.
 
 
Vurderer kameraovervåking i drosjene
 Vil bedre sjåførenes sikkerhet.
 
 
 
LO-kongressen vedtok tirsdag at LO skal jobbe for at all kontanthåndtering i kollektivtransporten opphører.
 
 
En kvinnelig fotgjenger ble påkjørt av en buss i et overgangsfelt på E39 i Os sentrum i Hordaland tirsdag ettermiddag. Politiet ble varslet klokken 12.26.
 
 
Full kollisjon i bussbransjen
 Uenigheten om tariffavtalen i bussbransjen kom opp som siste avstemning på LO-kongressen, og Transportarbeider
forbundet led et nederlag.
 
 
Sjåføren er avhørt av politiet
Sjåføren som satt bak rattet på bussen som havnet utfor Hillerenveien har forklart seg for politiet.
 
 
Sperret dieseltyvene inne
Litauske dieseltyver tatt på fersken og sperret inne av handlekraftig lastebilsjåfør.
 
 
Skrev SMS mens han kjørte - mistet lappen
En dansk vogntogfører har mistet lappen etter å ha blitt tatt for å sende SMS mens han kjørte på E6.
 
 
Mer snø kaos i vente
Værmeldingen er dårlig nytt for de med sommerdekk.
 
 
Skuleruta som var på veg mellom Askvoll og Førde, sklei regelrett av vegen like ved Kvammen. Fleire av passasjerane hadde i dag valt å ta buss grunna føret. Men akkurat i dag hjelpte det så lite.
 
 
Her sklir lastebilen av veien
 Bussene står i stampe. Lastebiler sklir av veien.
 
 
Nobina tapte nesten 50 millioner kroner på busskjøringa deres i Tromsø i fjor. Men avviser at de skal trekke seg fra kontrakten de har med fylkeskommunen, til tross for massive problemer hybridbussene.
 
 
AtB vil fra høsten kutte flere bussruter. Det vil få kraftige konsekvenser for mange passasjerer, og spesielt trasig vil det bli for aurgjeldingene. Bussjåfør gjennom tretti år, Einar Kalland, mener AtB prioriterer totalt feil.
 
 
Det var naturlig nok en trykket stemning, sier Fjord 1-sjef Leif Øverland etter å ha møtt de ansatte ved Molde-kontoret som legges ned i høst.
 
 
Sporveien endelig tilbake
Konsernsjefen gliste fra øre til øre. Klubblederen var rørt til tårer. «Sporveien» har gjenoppstått. Men meningene er allerede delte om den nye logoen.
 
 
Underskudd for Fjord1
Fjord1 gikk i fjor med et underskudd på nesten 100 millioner kroner.
 
 
Forbudet mot å taste og surfe på mobilen mens du kjører bil trer i kraft torsdag 2. mai. Overtredelse straffes med bøter på 1300 kroner.
 
30 trikker i Oslo er tatt ut av trafikk. Mange reisende må regne med problemer fra tirsdag morgen.
 
 
Miljøverndepartementet har behandlet reguleringsplanen for Oslo lufthavn Gardermoen (OSL), og departementet går inn for at det bygges en ny bussterminal på hovedflyplassen.
 
 
En mann er påkjørt av toget ved Jaren på Gjøvikbanen tirsdag ettermiddag. Politiet konstaterer at personen er død.
 
 
18-åring fra Tromsø ble dømt til ett år og to måneder i fengsel etter et væpnet buss ran i Tromsø i november.
 
 
Kolonne i et halvt år på E39
Hvis du skal kjøre til eller fra Stavanger det neste halvåret, risikerer du å måtte kjøre i kolonne gjennom to tunneler.
 
 
Endelig ja til Bybanen til Flesland
 – Regjeringa har brukt svært lang tid på å behandle søknaden om videreføring av Bergensprogrammet
 
 
Bilistene må betale E18-milliardsprekk
Statens regning øker ikke, selv om E18 gjennom Vestfold blir 2,6 milliarder kroner dyrere enn først antatt.
 
 
Leddbusser er ikke noe nytt, men det er fortsatt like imponerende å se de lange kjøretøyene manøvrere seg gjennom tungt trafikkerte bybilder. Her er derimot en leddbuss som byr på noe nytt: Et ekstra ledd!
 
 
Volvo lanserte i dag Euro6 på alle sine modeller. Samtidig ble nye Volvo 9900, 7900 plug-in hybrid og 7900 hybrid leddbuss vist frem for pressen.
 
 
- Regjeringen ønsker å styrke trafikksikkerheten og fremkommeligheten på norske vinterveger. Krav om vinterdekk og mønsterdybde på 5 mm for tunge kjøretøy er et ledd i dette arbeidet, sier samferdselsminister Marit Arnstad.
 
 
De første biogassbussene har kommet til Østfold
 
 
Miljøverndepartementet går inn for at det skal bygges en ny bussterminal på Gardermoen. Målet er å øke kollektivandelen, som i dag er på 67 prosent, til 75 prosent.
 
 
På den smale vegen over E16 Filefjell vart det bussen som måtte vike då den møtte ein lastebil.
 
 
Flyttet hele klubben til YS
Ved Bring Warehousing i Drammen meldte alle seg ut av LO og inn i YS for å unngå å havne på Postkoms tariffavtale. 
 
 
Overtar busskjøringen i Kristiansund
Neste år overtar Tide Buss rutekjøringen i og rundt Kristiansund.
 
 
 
 
 
Krav til vinterdekk og 5 mm mønsterdybde
Regjeringen vil styrke trafikksikkerheten og
fremkommeligheten på norske vinterveger og innfører
krav om vinterdekk og mønsterdybde på 5 mm for tunge
kjøretøy. - Dette er i tråd med våre anbefalinger. Men vi
krever også at det stilles krav til merkede vinterdekk på
tilhengere og løfteaksler, sier sektoransvarlig i
YTF, Jan Jacobsen.
 
 
 
Vellykket YTF-turné i Nordland og Troms
Forbundsleder Svein Furøy og sektoransvarlig for YTF
Logistikk, Jan Jacobsen, besøkte nylig en rekke steder
i Nordland og Troms. Medlemmer i Narvik, Hamarøy,
Lødingen, Harstad, Leknes og Bodø fikk anledning til
å fortelle hvordan de opplever sin hverdag i en presset
transportbransje. Her fra møte i Harstad.
Foto: Jan Jacobsen
 
 
YTF samarbeider med den billigste banken for unge
Gjensidige Bank gir landets billigste førstehjemslån uansett
om lånet er stort eller lite. Det viser Nettavisen NA24s ferske
rangering basert på informasjon fra finansportalen.no.
Gjennom YS samarbeider YTF med Gjensidige Bank.
 
 
Lønnstabellene klare på nett
Nå finner du ny timelønn og ny månedslønn i lønnstabellene
for 2013. De ligger på tariff, under lønnstabeller. Ikke alle
tabellene er klare ennå, de vil bli lagt ut fortløpende.
 
 
Kroner 4,60 i tillegg i Bring Linehaul
Bring Linehaul ga sine ansatte et totalt lønnstillegg på
kroner 4,60 etter å ha orientert YTF om dårlig økonomi
og tapte inntekter. Tilleggene fordeler seg på 0,75 kroner
i generelt tillegg, kroner 1,40 i lavlønnstillegg og 2,45 i
lokalt tillegg. - De tillitsvalgte var fornøyd med dette
resultatet, sier Håvard Galtestad, som forhandlet for YTF. Illustrasjonsbilde
 
 
T-banen fikk 10 500 i generelt tillegg
Da har YTF og Kollektivtransportproduksjon
(blant annet T-banen) blitt enige om årets mellomoppgjør.
Det gis et generelt tillegg til alle ansatte på 10 500 kroner.
Partene var enige om at de skal jobbe fram mot oppgjøret
i 2014 med å vurdere mer effektive arbeidstidsordninger
for førere og trafikkbetjening.
 
 
 
Betalingsterminaler på bussene i Halden
Som første by i Østfold, fikk Halden betalingsterminaler på
bybussene i mars. – Dette er et tiltak som både kundene
og sjåførene setter stor pris på, sier Ingrid M. Svenning
Westby, ansvarlig for billettsystemet hos Østfold
kollektivtrafikk til Moss Avis. Illustrasjonsbilde
 
 
 
Spesialtilbud hos Esso for YTF-medlemmer
Under medlemsfordeler finner dere fordelene
YTF-medlemmer har gjennom YS. En av disse fordelene
er 50 øre rabatt per liter drivstoff og 20 prosent rabatt på
bilvask hos Esso. Dette gjelder de som bestiller et
Esso Mastercard.
 
 
Lærling krevde og fikk betaling for overtid
Et medlem i YTF vant i Follo tingrett frem med sitt krav
om overtidsgodtgjørelse mot tidligere arbeidsgiver.
Han var ansatt som lærling med en fast månedslønn.
Arbeidsgiveren mente at fast avtalt månedslønn inkluderte
overtid.
 
 
Voldelig bussran i Oslo, to pågrepet
En ungdom forsøkte natt til søndag å rane en bussjåfør i
Oslo – en annen gikk løs på den samme sjåføren. - Vi har
vært heldige og hatt få ran i det siste, men dette viser at
vi må bli helt kvitt kontantene fortere enn svint. Absolutt
siste frist er ut året, sier Lars Sæther, hovedverneombud
i Unibuss.
 
Planlegg Ruter-reisen med Google Maps
God nyhet for alle som skal reise kollektivt i Oslo.
 
 
Vil få slutt på krig med byene
Ringeriksbanen pluss indre Intercity innen 2024. Fortgang i planer om jernbanetunnel, T-banetunnel og Fornebubane i Oslo.
 
 
I løpet av de siste sju årene har andelen rogalendinger som reiser kollektivt gått kraftig ned. Kollektivtransporten hadde i 2012 en markedsandel på kun seks prosent.
 
 
Lover mer penger til Bybanen
Høyre går inn for at staten skal finansiere 50 prosent av utbyggingen av Bybanen til Åsane.
 
 
Åtte LO-millioner til rødgrønn valgkamp
 LO graver dypere i pengekista enn noen gang før for å sikre nok en rødgrønn valgseier.
 
 
Nettbuss tapte anbodskamp
Fylkeskommunen har innstilt Firda Billag til kontrakt for å drifte bussrutene i Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal og Stryn frå 23. juni 2014
 
 
Dragic ble knivranet på jobb med en 35 cm lang kjøkkenkniv.
Dragic Zoran (41) skulle avslutte dagens siste busstur og ta helg. Plutselig fikk han en 35 centimeter lang kniv rettet mot magen.
 
 
24 meter tillatt totallengde på tømmervogntog er nå formelt i orden. Vegdirektoratet har i dag lagt ut oversikt over hvilke riksveier som er aktuelle.
 
 
Vogntog brenner i Vindafjord
Et vogntog står i full fyr øst for Skånevik i Vatnadalen. i Vindafjord.
 
 
Bussbillett i butikk
 Fra mandag kan du kjøpe bussbilletten din i matbutikken eller på kiosken.
 
 
Skyss brukar millionar på billettkontroll, men 90 prosent av dei skjer på Bybanen i Bergen. – Få vektarane ut til bussane og distriktet, krev Venstre.
 
 
Buss kolliderte med bil
En buss har kollidert med en bil på fylkesveg 60 over Strandafjellet. Veien har vært stengt, men er nå åpnet igjen.
 
 
En mann med godt humør Harald Bråstein syns han har drømmejobben. Han er bussjåfør og gleder seg til hver dag på jobb. Snart blir han 75 år.
 
 
Nor-Way satser hardt inn mot ekspressbussmarkedet og tar til seg to nye aktører. Lavprisekspressen og Konkurrenten.no blir fra 1. mai med i Nor-Way samarbeidet.
 
Ingen konkrete mål for bygging av kollektivfelt
- Vi kan ikke se at Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023
setter konkrete mål for hvor mange kilometer kollektivfelt de
 skal bygge i perioden. Dette er virkelig for dårlig, sier leder
 for YTF, Svein Furøy.
 
 
 
35 nye hvileplasser de neste 10 årene
Regjeringen vil bygge 35 nye hvileplasser i løpet av
perioden 2014-2023. Det kommer fram i Nasjonal Transportplan.
Statens vegvesen arbeider med en nasjonal plan for
døgnhvileplasser. Her deltar YTF i arbeidet. YTFs Jan Jacobsen understreker at det behov for tempo i utbyggingen av trygge
hvileplasser. Bildet er fra Tyskland.
 
 
 
Grensekontrollen av biler må styrkes kraftig
Dødsulykken i Lier i går var forårsaket av at en bil lastet til
ripa med smuglersprit kom ut av kontroll. - Dette er ikke noe
enestående tilfelle, sier leder for YTF Gods Jan Arne Laberget.
Han opplever stadig mer av slik farlig kjøring, og hadde helst
hadde sett at alle biler hadde blitt kontrollert på grensa.
 
 
Ny E18 vest for Oslo med kollektivfelt
Nasjonal Transportplan, som presenteres i dag, legger opp
til en ny 6-felts motorvei fra Oslo gjennom Bærum og Asker,
med sammenhengende bussfelt hele veien, og sykkelfelt i begge retninger, melder NRK. Oppstart er tenkt i 2017 eller 2018. -
På høy tid, sier YTF-leder Svein Furøy. YTF har i mange år
kjempet for kollektivfelt på denne strekningen.
 
 
 
YTF støtter Parat i Ryanair-saken
Yrkestrafikkforbundet støtter vårt søsterforbund Parat i
deres arbeid for å avdekke kritikkverdige forhold i Ryanair.
Vi oppfordrer våre medlemmer til å boikotte Ryanair,
de tilbyr sine ansatte helt elendige lønns- og arbeidsforhold,
sier YTF-leder Svein Furøy.
 
 
 
Sent tirsdag kveld kom YS og Virke til enighet
I årets mellomoppgjør om bl.a. et generelt tillegg på 75 øre
per time. - Oppgjøret mellom YS og Virke følger de økonomiske
rammene for frontfaget, sier organisasjonssekretær
Håvard Galtestad fra YTF (til høyre på bildet).
 
ALLE på bussbransjeavtalen får kroner 2,15
Flere lurer på om alle bussjåfører får lavlønnstillegg.
Svaret er ja! I tillegg ble lavlønnstillegget også gitt til
ansatte på Transportoverenskomsten, Konsernoverenskomsten
i Nettbuss og Parkeringsoverenskomsten.
 
 
 
Ikke streik i mellomoppgjøret
Meklingen i mellomoppgjøret ble avsluttet i natt.
For YTFs vedkommende omfattet meklingen  alle
bussjåførene, sjåfører i spedisjon, parkering, miljø og
godssjåfører på NHO-avtalen. Det ble gitt et generelt
tillegg på kroner 0,75, og et lavtlønnstillegg på kroner 1,40.
 - Jeg er lettet over at det ikke ble streik, sier leder
Svein Furøy, her med forhandlingssjef Henrik Dahle og
YS-leder Jorunn Berland.
 
Firda Billag er en av tre som la inn anbud på Nordfjord-rutene, og torsdag var det kjent at de overtar rutenettet.
 
 
Kontantene skal vekk
Karsten Arne Larsen mener busspassasjerer må finne seg i å ikke kunne betale kontant på bussen.
 
 
Trafikkulykke på Stord
Trailer i grøften.
 
Nytt steinras ved Stanghelle
E16 er stengt ved Stanghelle i Vaksdal. Stengningen fører til trafikkaos i Hardanger.
 
 
Finland innfører Europas strengeste kabotasjeregelverk og ansvarlig gjør transportkjøper. Det hele trer i kraft allerede den 25. april i år, skriver tungt.no
 
 
68 prosent av total ruteproduksjon med buss i Norge er nå anbudsutsatt. Dette utgjør 183 av totalt 268 millioner rutekilometer. NHO Transport utarbeider årlig en fylkesvis oversikt over status for anbud i rutebilnæringen.
 
Passasjeren fikk det til å klikke fullstendig for den amerikanske bussjåføren. Nå har sjåføren fra Nebraska fått sparken, og må møte i retten for vold mot mannen som bare stilte litt mange spørsmål.
 
Her snakker bussjåføren i mobilen mens han kjører
 
 
Full fest på Bønes-bussen
 Fulle ungdommer ble kastet av på Kråkenes
 
 
Buss i fjellveggen
Buss krasjet i Nattlandsveien. Seks passasjerer i bussen.
 
Krever trygg skolebuss
 Skolebussen i Stjørdal kjører barn som ikke er sikret med belte. De står i midtgangen.
 
 
Det er svært beklageleg at Nettbuss express vil prioritere passasjerar som kjøper billettar til ekspressbussane på nett, seier leiar Jostein Midtbø i Pensjonistforbundet Sogn og Fjordane.
 
 
I Sogn og Fjordane står reparasjon av vei, rassikring og utbedring av tunneler høyt på regjeringens prioriteringsliste.
 
 
I Hordaland vil regjeringen utbedre europaveiene. Det skal brukes me enn 5 milliarder kroner på Bergensbanen.
 
 
Nasjonal transportplan (NTP) er lagt frem.
  Fredag klokken 12 la samferdselsminister Marit Arnstad (Sp), statsminister Jens Stoltenberg (Ap) og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) frem stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023.
 
 
Én omkommet og flere hardt skadet etter massekollisjon på E18
**
En person stakk av fra åstedet - pågrepet av politiet
 
Bussen skled baklengs helt til denne jernstangen kom inn bakruten - inn mot bussens eneste ledige seter.
 
Frå 1. mai skal bussane til Nordfjordekspressen og Sogn og Fjordane-ekspressen inn under eit nytt merkenamn - Nettbuss express.
 
 
Sier ja til Sotrasambandet
Regjeringen bevilger penger til sotrastrilene. Byggestart blir trolig i 2017.
 
Sjåføren styrte bussen med bare underarmene på E18. Ledelsen i Lavprisekspressen er sjokkert og sier hendelsen ikke kan forsvares.
 
Bompenger skal primært brukes til å finansiere en raskere og bedre veiutbygging utenfor de store byene, og skal maksimalt utgjøre 50 prosent av totalkostnadene til en veistrekning. Det er blant hovedpunktene i OFVs policy om bompenger.
 
 
Transportsystemet på Jæren: Prinsipp for videre utbygging.
 
 
Skyss setter opp 55 infotavler
Nye infoskjermer popper opp i Bergen for tiden.
 
Flere må ta buss når Bybanen kommer
 Bybanen er allerede full. Derfor vil Skyss at flere skal ta bussen når Bybanen kommer.
 
 
E 136 åpnet igjen
 En utenlandsk semitrailer sperret E 136 like ved Hjelviktunnelen i cirka to timer mandag. 
 
 
17,5 milliarder til bedre veier
Oppgraderer fylkesveiene i landet for milliarder av kroner. - Dette betyr masse for Vestlandet.
 
 
Krever sjåfører med godt humør.
Ungdommens bystyre i Arendal er lei av sure og lite serviceinnstilte bussjåfører.
 
Trenger mer penger til Metro-buss
Moss kommune må legge en million på bordet for å få bussavganger hvert kvarter på plass.
 
Trailer utfor veien på E16
Alvorlig trafikkulykke på E16 mellom Vinje og Voss.
 
 
Foreslår kreativ kollektiv-løsning
 NAF ønsker seg innfartsparkering og shuttlebusser inn til de største byene i landet.
 
Miljøtiltak endte som asfalt
Penger som skulle gå til miljøtiltak som kollektivsatsing og gang- og sykkelveier, ble i stedet brukt til å legge asfalt.
 
 
Enklere å reise kollektivt med ny planlegger
- Det er et mål for regjeringen at flere reiser kollektivt og at vi bidrar til forenkling og forutsigbarhet for næringslivet.
 
Fikk sleng og traff vogntog
 En person sendt til sykehus etter ulykke i Namdalseid.
 
Bussulykke i Bergen vest
Med syv passasjerer om bord havnet en buss i grøften i Hillerenveien mandag ettermiddag.
 
 
Bussjåfører vil fjerne fartshumper- Vi kjører over humpene opptil 200 ganger daglig. Flere får vondt i ryggen, sier hovedtillitsvalgt.
 
 
Bil mot buss på E16
To fraktet til sykehus etter ulykke ved Gudvangen.
 
 
Mann skadet i uhell med buss
Ulykke på riksvei 555 på Nygård.
 
For ein bussjåfør kan inndraging av førarkort få enorme konsekvensar. No reagerer fleire yrkessjåførar på politiet sine rutinar.
 
 
Trafikkulykke i Åsane
Trailer og personbil kolliderte.
 
Passasjeren ble rasende da bussen ikke gikk videre til Oasen. Han angrep den kvinnelige sjåføren.
 
 
En buss fra bergensselskapet Tide havarerte på E6, om lag en kilometer sør for Berkåk onsdag.
 
Boreal transport i Rogaland har fått støtte fra Transnova for å gjennomføre et pilotprosjekt med uttesting av 3 standard 12 meter elektriske busser i ordinær drift over 1 til 3 år.
 
Meklingsfristen går ut ved midnatt
YS og NHO sitter fortsatt i mekling i Grensen 3. Ved midnatt
løper fristen ut. - Meklingen er vanskelig og partene står et
stykke fra hverandre. Penger er tydeligvis ikke bare, bare,
uttalte riksmekler Kari Gjesteby til mediene i 19-tiden
søndag kveld.
Les mer
 
 
 
I helgen starter meklingen i YS - NHO-oppgjøret.
 
For YTF`s medlemmer omfatter dette de som går på bussbransjeavtalen med NHO, og med Spekter.
1. uttak er på om lag 1250 sjåfører i Oslo om omegn, og
Midt-Norge. Dersom partene ikke blir enige, blir disse
tatt ut i streik fra arbeidstidens start mandag. Bildet
viser forhandlingsdelegasjonen til YS
 
 
 
 
Busser og fly kan stå fra mandag 8. april
 
Det får store konsekvenser hvis YS og NHO ikke kommer
fram til en løsning innen midnatt søndag 7. april:
1 250 bussjåfører i Oslo og Midt-Norge vil streike fra mandag
morgen
Fylling av drivstoff på flyene og catering-tjenester på
Gardermoen vil stoppe opp
Deler av ambulansetransporten i Grenlandsområdet vil bli
rammet
Ni ansatte i Sisterne Drift i Oslo, som forsyner hele Østlandet
med olje, vil omfattes av konflikten.
 
 
Bare 15 trygge steder for lastebilsjåførene
 
- Kun 15 steder i vårt langstrakte land er det lagt til rette
for sikker parkering og trygg søvn for 15.000-20.000
lastebilsjåfører, oppgir Norges Lastebileier-Forbund (NLF)
til Dagsavisen. NLF er mildt sagt oppgitt over det lave antallet.
Også YTF fortviler over de uverdige forholdene.
Foto: Jan Jacobsen
 
 
Sterk svensk film om transportnæringen
 
Den svenske transportbransjen er i krise. Prisene presses
så langt at svenske sjåfører ikke lenger kan konkurrere
om jobbene. Utenlandske sjåfører tvinges til å bo i månedsvis
i lastebilene for å kunne forsørge seg. Den svenske
dokumentaren Uppdrag granskning på SVT beskriver de
uverdige forholdene.
 
 
Brudd i lønnsoppgjøret
 
NHO og YS ble ikke enige i årets mellomoppgjør.
Etter å ha forhandlet siden mandag 11. mars ble
det torsdag kveld ved 20-tiden brudd mellom partene.
Forhandlingene vil nå fortsette ved hjelp av riksmekleren.
Les mer
 
 
 
 
Årets tillitsvalgt ble Carl Morten fra Tromsø
 
Årets tillitsvalgt overtok vervet i en situasjon hvor
misnøyen var stor lokalt. Han har på mesterlig vis roet
gemyttene. Med sine velformulerte talegaver har han s
att mange av de som har en tittel med ordet "sjef" i på
prøve. - Jeg har til gode å høre om at han har tapt en
diskusjon, sa en engasjert YTF-leder Svein Furøy da han
utnevnte Carl Morten Andersen til årets tillitsvalgt.
Les mer